Імпресіонізм в українському живописі доби модернізму: реґіональні особливості

Випуск вісника: 
Сторінки: 
44-57
Анотація: 

У статті проаналізовано імпресіоністичні пошуки у контексті нових принципів формотворення в українському живописі модернізму. У дослідженні виявлено особливості методу імпресіонізму у творчому доробку низки українських художників кінця ХІХ ― першої третини ХХ ст. Висвітлено регіональні відмінності традицій імпресіонізму у малярстві українського модернізму та їхній синтез із реалізмом, постімпресіонізмом, модерном. Досліджено індивідуальну творчу манеру митців Києва, Харкова, Львова, Одеси з метою виявлення локальних особливостей імпресіонізму у вітчизняному малярстві

УДК: 
75.036 (477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Турчин В. По лабиринтам авангарда. Москва : Книга, 1993. 248 с.
 2. Асєєва Н. Ремінісценції імпресіонізму в українському живопису ХХ ст. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. : у 2 кн. / Ін-т. пробл. суч. мист. АМУ ; [редкол. : В.Д. Сидоренко (голова) та ін]. Кн. 1.  Київ : Інтертехнологія, 2006. С. 122-161.
 3. Імпресіонізм і Україна / упор. А. Мельник. Київ : ПФ Галерея, 2011. 240 с. : іл.
 4. Асєєва Н. Історія побутування поняття «імпресіонізм» на терені вітчизняної художньої культури. Імпресіонізм і Україна / упор. А. Мельник. Київ : ПФ Галерея, 2011. С. 9-11.
 5. Жбанкова О. Українська модель імпресіонізму. Імпресіонізм і Україна / упор. А. Мельник. Київ : ПФ Галерея, 2011. С. 15-19.
 6. Скляренко Г. Імпресіонізм в українському живописі. Особливості інтерпретації художнього досвіду. Мистецтвознавство України. 2010. Вип. 11. С. 16-22.
 7. Історія української культури / за заг. ред. І. Крип'якевича. Вид. 4-те. Київ : Либідь, 2002. 656 с. 
 8. Нановський Я. Іван Труш. Київ : Мистецтво, 1967. 87 с.
 9. Безхутрий М. М. Нарис життя і творчості П. Левченка. Петро             Левченко. Київ : Мистецтво, 1984. С. 5-19.
 10.  Історія українського мистецтва: у 5 т. / гол. ред. Г. Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2008-2012. Т. 5 : Мистецтво ХХ століття. 2008. 1048 с.
 11.  Лобановський Б. Б., Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини ХІХ ― початку ХХ ст. Київ : Мистецтво, 1989. 206 с., іл. (Нариси з історії українського мистецтва).
 12.  Афанасьєв В. К. К. Костанді: Нарис про життя і творчість. Київ : Мистецтво, 1955. 32 с.
 13.  Дюженко Ю. Микола Бурачек. Київ : Мистецтво, 1967. 87 с.
 14. Членова Л. Олександр Мурашко. Сторінки життя і творчості. Київ : Артанія Нова, 2005. 256 с. : іл.