Структура та іконографія іконостасів стилістики майстрів з Риботич 1680–1740-х рр.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
130-141
Анотація: 

У статті розглянуто структуру та іконографію іконостасів майстрів малярського осередку Риботич (колись містечко, тепер село поблизу Перемишля, Польща), що активно діяли у 1680–1740-х рр. Твори цих майстрів переважно походять або й сьогодні зберігаються у церквах етнічних земель Західної Бойківщини, Лемківщини, Надсяння та Закарпаття, що входять у склад України, Польщі та Словаччини. Іконостаси риботицьких майстрів вирізняються характерною структурою та змістовим наповненням, що виділяє їх серед подібних ансамблів інших українських майстрів того часу.

УДК: 
27-526.62:726:27-523ю47(477)"16/17"
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Nowacka J. Malarski warsztat ikonowy w Rybotyczach. Polska sztuka ludowa. Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1962. № 1. S. 26-43.
 2. Kurpik W. Sygnowany ikonostas szkoły rybotyckej. Materiały Museum budownictwa ludowego w Sanoky. Sanok, 1968. № 7. S. 56.
 3. Przeżdziecka M. O małopolskim malarstwie ikonowym w XIX wieku. Wrocław, 1973. 76 s., il.
 4. Жолтовський П. Станковий живопис (друга половина XVII та XVIIІ ст.). Історія українського мистецтва в шести томах. Т. 3. Київ, 1968. C. 193-240.
 5. Жолтовський П. Український живопис XVII – XVIII cт. Київ : Наук. думка, 1978.  117 с.
 6. Откович В. Твори риботицької народної школи малярства на Україні, у Словаччині та Румунії / Василь Откович. Українське мистецтво у міжнародних зв’язках. Дожовтневий період. Київ : Наук. думка, 1983. С. 90-96.
 7. Откович В. Колекция икон рыботицких мастеров из ЛМУИ. Памятники культуры. Новые открытия. Ленинград : Наука, 1985. С. 323-333.
 8. Biskupski R. Malarstwo ikonowe od XV do pierwszej połowy XVIII wieku na Łemkowszczżnie. Polska sztuka ludowa. Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1986. S. 153-174.
 9. Откович В. Народна течія в українському живопису XVII – XVIII ст. Київ : Наук. думка, 1990. 94 с.
 10. Biskupski R. Sztuka Kościoła prawosławnego і unickiego na terenie diecezji przemyskiej w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedztwa. Przemyśl, 1994. T. 2. S. 351-370.
 11. Александрович В. Нові дані про риботицький малярський осередок другої половини XVII cт. Народна творчість та етнографія. Київ, 1992. № 1. С. 59-63.
 12. Ałeksandrowycz W. Rybotycki ośrodek malarski w drugiej połowie XVII wieku. Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedztwa. Przemyśl, 1994. T. 2. S. 341-350.
 13. Моздир М. До питання про “риботицьку” ікону та її ареал. Мистецтвознавство’ 01. Львів : СКіМ, 2002. – С. 35-38.
 14.  Косів Р. Церковні хоругви „риботицької роботи” / Роксолана Косів // Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Dzieła-twórcy-ośrodki-techniki. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 10-11 maja 2003 roku. łańcut : Muzeum-Zamek w łańcucie, 2003. S. 236-252.
 15. Откович В. Риботицький осередок ікономалювання / Василь Откович // Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Dzieła-twórcy-ośrodki-techniki. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 2004 roku. łańcut : Muzeum-Zamek w łańcucie, 2004. S. 295-315.
 16.  Думан Т. Кивот останньої чверті XVII ст. з церкви Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі. Дрогобицькі храми Воздвиження та Святого Юра у дослідженнях. Треті читання. Львів, 2010.  С. 244-283.
 17.  Косів Р. Малярська спадщина майстра Івана Середиського з Риботич. Апологет. Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво. Богословський збірник Львівської духовної семінарії.  Львів, 2012.  № 32-33.  C. 112-120.
 18. Косів Р. Іконографія та атрибуція ікони риботицької стилістики «Богородиця Мати Милосердя / Св. Миколай» зламу XVII – XVIII ст. / Роксолана Косів // Пам’ятки України: історія та культура. Львівське малярство. – Київ, 2013. – № 12. – С. 46-53.
 19. Косів Р. Твори майстра ікон з церкви у Лімній та майстра Триморфону з церкви у Здвижені в контексті діяльності риботицького малярського осередку першої половини XVIII ст. / Роксолана Косів // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – Львів, 2014. – № 10. – С. 88-98.
 20. Косів Р. Ікони Страстей Христових на полотні риботицької манери малярства / Роксолана Косів // Studia Ukrainica Varsoviensia. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski katedra ukrainistyki, 2016. – T. IV. – S. 412-429.

Ikona Karpacka. Album wystawy w Parku Etnograficznym w Sanoku / Тekst Czajkowski J., Grzadziela R., Szczepkowski A. – Sanok : Muzeum budownictwa ludowego w Sanoku, 1998. – 191 s.