Переживання простору і часу у творчості Терези Барабаш

Download598.96 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
244-258
Анотація: 

У статті в діахронному та синхронному планах досліджено
творчість молодої української художниці-новатора Терези Барабаш,
діапазон її інноваційних пропозицій, засоби художньої виразності тво-
рів мисткині, спосіб образного, просторового та пластичного втілен-
ня ідей. Плідним є мистецький доробок художниці, кількість творчих
робіт, виставок і проектів, у яких взяла участь Тереза Барабаш, включ-
но з переможною участю у 15 Міжнародному трієнале художньої тка-
нини в Лодзі. Прагнучи освоїти простір та час, Т. Барабаш залучає засо-
би ткацтва, аранжування паперу, методи мультимедійного мистецтва,
ленд-арту, стверджуючи інтеграційну природу сучасного мистецтва.

УДК: 
745.52-05
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Кусько Г. Новітній текстиль (1990-ті роки) // Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / [голов. ред. Г. Скрипник] НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Т.5. – Київ, 2016. – С. 309-313
2. Чегусова З., Печенюк Т. Новітній текстиль (2000-ні роки) // Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / [голов. ред. Г. Скрипник] НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Т.5. – Київ, 2016. – С. 313
3. Вишеславський Г., Сидор-Гібелинда О. Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України / Г. Вишеславський, О. Сидор-Гібелинда. – Париж-Київ : Terra Incognita, 2010. – 416 с.
4. Tereza Barabash [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://trbarabash.blogspot.com/search?updated-max=2010-07-02T08%3A03%3A0...