Від атрибуту до алегорії: львівські автопортрети Одо Добровольського

Випуск вісника: 
Сторінки: 
218-231
Анотація: 

Статтю присвячено аналізу символічно-алегоричної структури автопортретів львівського художника Одо Добровольського. Уперше портретна творчість львівського художника обрана за самостійний об’єкт дослідження і розкрита в широкому європейському контексті. Основну увагу присвячено атрибутам і символам часу, які Добровольський використовував при створенні автопортретів. Встановлено зв'язок іконографічної структури автопортретів художника з європейською традицією зображання часу та смерті, особливо популярною на зламі ХІХ–ХХ століть.

УДК: 
75.041.53.045.5-051(477.83-25)"19"
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Репродукції портретів Одо Добровольського зі збірки Національної бібліотеки у Варшаві є у вільному електронному доступі за посиланням: http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/search/C__Sodo%20dobrowolski__Ff%3A... (останнє відвідування 01.10.2017)
2. Korespondencja Heleny Dąbczańskiej z lat 1897–1951. Listy do Odo Dobrowolskiego // Archiwum Ossolineuma. Sygn. 12234/II. Р. 233
3. Бірюльов Ю. Мистецтво сецесії у Львові / Ю.Бірюльов. – Львів : Центр Європи, 2005. – 184 с.
4. Słownik artystów Polskich. – Tom II. – Ossolineum, 1975. – 531 s. 

5. Алпатов М. Эпохи развития портрета // Проблемы портрета. Материалы научной конференции (1772). – М., 1973. – C. 4-24.
6. The story of time / Kristen Lippincott, Umberto Eco, E.H. Gombrich et al. – London : Merrell Holberton, 2000. – 304 p.
7. Bałus W. Mundus Melancholicus – Melancholiczny Świat W Zwierciadle Sztuki. – Kraków : Universitas, 1996. – 166 s.

8. Podraza-Kwiatkowska M. Symbolizm i Symbolika Młodej Polski. – Kraków : Wydawnictwo literackie, 1975. – 323 s.
9. Gertsman E. The Dance of Death in the Middle Ages: Image, Text, Performance. – Turnhout, Belgium : Brepols, 2010. – XII+356 p.
10. Gheeraert I., Mels M. Ensor and Spilliaert: two great Ostend masters. Oostende : Kunstmuseum aan zee, 2016. – 64 p. : ill.
11. Демська-Будзуляк Л. Досвід і риторика смерті у творчості «молодомузівців» / Л. Демська-Будзуляк // Слово і час. – 2008. – № 1. – С. 25-31.