Етнічне та національне у Львівському портреті 1900-1939 рр.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
321-328
Анотація: 

У цій статті досліджуються візуальні прояви етнічного та національного у львівських портретах (живопис, рисунок) першої половини ХХ століття. Увагу зосереджено на портретах авторства львівських художників українського, єврейського та польсько-вірменського походження, таких як Олекса Новаківський, Зиґмунт Менкес та Антоні
Стефанович. Стаття доводить наявність широкого кола етнічних та національних візуальних елементів, представлених через стилістику портретів, символи та атрибути.

УДК: 
75/76.041.5(477.83)
Мова публікації: 
Англійська
Список літератури: 
  1. Антоні і Каєтан Стефановичі: два обличчя Львова епохи модерну: наук. кат. вист. / Львів. нац. галерея мистец.; авт.-упоряд. Анастасія Сімферовськ]. Львів: Колір ПРО, 2013. 76 c.
  2. Бірюльов Ю. Захаревичі: творці столичного Львова. Львів: Центр Європи, 2010. 336 с.
  3. Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. Львів: Центр Європи, 2005. 184 с.
  4. Овсійчук В. Олекса Новаківський. Львів: Ін-т народознавства України, 1998. 332 с.
  5. Тарасенко О. Ремінісценції парсуни в портретах українського модерну и авангарду. Мистецтвознавство України. 2007. № 8. С. 17–30.
  6. Jankowska-Marzec A. Między etnografią a sztuką. Mitologizacja Hucułów i Huculszczyzny w kulturze Polskiej. Kraków: Universitas, 2013. 308 s. +50 il.
  7. Mick Ch. Lemberg, Lwow, L’viv 1914–1947. Violence and Etnicity in a Contested City. Indiana: Purdue University Press, 2016. 458 p.
  8. Stefanowicz K. Życie i twórczość Kajetana Stefanowicza. Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, 2007. № 50/51. s. 42–61.
  9. Tondos B. Styl zakopiański i zakopiańszczyzna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004. 224 s.
  10.  Wolff L. The Idea of Galicia: Habsburg Lemberg: Architecture, Public Space, and Politics in the Galician Capital, 1772–1914. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2010. 357 р.