Іноетнічні запозичення та їх впливи на формування традиційного народного костюму Закарпаття 20-40-х рр. ХХ ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
309-320
Анотація: 

Стаття присвячена дослідженню художньо-стилістичних впливів на формування Закарпатського костюму 20-40-х рр. ХХ ст., простежено відмінності орнаментальних вирішень та технічних прийомів оздоблення. Виокремлено роль іноетнічних запозичень, вплив угорського та румунського костюмів на формування традиційного народного костюму українців Закарпаття міжвоєнного періоду. Визначено вплив на формуванні народного Закарпатського костюму угорських та румунських народних строїв, що передусім позначились на художніх особливостях стильового напряму народних традицій, композиції, домінуючих орнаментальних мотивів, техніці вишивки та колориту.

Відмінності традиційного строю українців Закарпаття проявились у характері пропорцій та силуеті вбрання, тоді як способи поєднання окремих компонентів костюму, крій, декор, орнамент, зберігали національну особливість. Так, наприклад місцева своєрідність костюму угорців та румунів чітко проявлялась у крої та оздобленні, істотно відрізнялась від традиційного оздоблення костюму українців Закарпаття означеного періоду. Румунське та угорське населення Закарпаття вміло адаптували та зберегли народну своєрідність у традиційному формуванні строю, виявляючи художньо-образну, локальну особливість місцевих вишивальних осередків. Звертаємо увагу на процеси впливу, формування румунського костюму, одягу суміжних українських та змішаних українсько-румунських сіл, бачимо характерні розмежувальні чинники, які відіграли важливу роль у самоідетифікакії, самозбереженні й самозахисті своїх етнічних відмінностей.

На сучасному етапі розвитку мистецтвознавства, коли інтерес до народного строю став своєрідною модою, особливо важливим є підґрунття цього прадавнього мистецтва. Комплексне дослідження художньо-образної специфіки традиційного народного вбрання населення Закарпаття, дає можливість сформувати загальне бачення про мистецтво українського народного одягу, більш глибше вивчити етапи розвитку народного костюму румунів та угорців проживаючих на теренах Закарпаття.

УДК: 
391 (477.87) «18/19»
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Пилип Р. І. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. (типологія за призначенням. Художніми та локальними особливостями). Ужгород : Повч Р. М., 2012. 468 с.
 2. Матейко К. І. Український народний одяг. Київ : Наук. думка, 1977. 222с.
 3. Коцан В.В. Іноетнічні запозичення та їх впливи на формування народного одягу волинян Мароморошчини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Історія. Ужгород : Говерла, 2008. Вип. 20. С. 188-198.
 4. Полянська Е. В. Украинская народная одежда Закарпатья: (этнические взаимосвязи и локальные особенности) : автореф. дис.. на стиск. степени канд.. ист. наук (№576 этнография). Минск, 1977. 24 с.
 5. Нариси історії Закарпаття: у 2 т. Т.1 / відп. ред. І. М. Гранчак. Ужгород, 1993. 436 с.
 6. Зеленчук В. С. Костюм румынского населения Закарпатской области УССР. Карпатский сборник. Москва : Наука, 1976. С. 69-78.
 7. Шмелёва М. Н. Типы женской народной одежды украинского населения Закарпатской области. Советская этнография. 1948 №2. С. 130-146.
 8. Коцан В. В. Традиційний народний одяг гуцулів Рахівщини: ХІХ — перша половина ХХ ст. Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. 164 с. : іл.
 9. Іваниш А. І. Угорські та румунські впливи у формуванні народного закарпатського костюму першої половини ХХ ст. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2017. Вип. 34. С. 108-115.
 10.  Грибанич І. «Гей ґудзики, ременики ...» (Народний одяг гуцулів). Зелені Карпати. 1995. № 1-2. С. 124-133.
 11.  Пилип Р. І. Художня система народної одягової вишивки українців Закарпаття. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2007. № 10. С. 87-98