Дарохранильниці риботицьких майстрів (1690–1750-х рр.): іконографія та художнє вирішення

Випуск вісника: 
Сторінки: 
72-87
Анотація: 

У статті розглянуто типи, структуру, іконографію та художні особливості дарохранильниць з головного престолу храму у виконанні майстрів риботицького осередку церковного мистецтва 1690–1750-х рр. Встановлено, що риботицькі майстри запровадили до українських храмів колишніх Перемиської та Мукачівської єпархій високі дарохранильниці, що складаються власне з дарохранильниці у вигляді невеликої шафки та ікони в глибокому обрамленні з декоративною різьбою, що розташована за нею. Такий тип дарохранильниці запозичили риботицькі майстри з римо-католицького мистецтва. У творчості цих майстрів відомі інші типи дарохранильниць, які збереглися у поодиноких зразках. З’ясовано, що на дарохранильницях риботицьких майстрів домінували сюжети, пов’язані із жертвою Христа та Євхаристією. Рідше можна на них побачити сцени Покрову Богородиці чи храмовий образ

УДК: 
7.046;7.041.6
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Brimichová M. Reštaurovanie historického mobiliára z gréckokatolíckeho Kostola sv. Michala Archanjela v Ladomírovej. Zborník prednášok V. medzinarodnej konferencie o reštaurovaní. Bardejov : Obec reštaurátorov Slovenska, 2006. S. 60-65.
 2. Ковачовичова-Пушкарьова Б. Дерев’яні церкви східного обряду на Словаччині. Наук. збірн. Музею української культури у Свиднику. Пряшів : Музей української культури у Свиднику, 1971. № 5. 619 с.
 3. Думан Т. Кивот останньої чверті XVII ст. з церкви Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі. Дрогобицькі храми Воздвиження та Святого Юра у дослідженнях. Треті читання. Львів, 2010. С. 244-283.
 4. Ałeksandrowycz W. Rybotycki ośrodek malarski w drugiej połowie XVII wieku. PolskaUkraina 1000 lat sąsiedztwa. Przemyśl, 1994. T. 2. S. 341-350.
 5. Моздир М. До питання про “риботицьку” ікону та її ареал. Мистецтвознавство’ 01. Львів : СКіМ, 2002. С. 35-38.
 6. Откович В. Риботицький осередок ікономалювання. Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Dzieła-twórcy-ośrodki-techniki. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 2004 roku. łańcut : Muzeum-Zamek w łańcucie, 2004. S. 295-315.
 7. Ikona Karpacka. Album wystawy w Parku Etnograficznym w Sanoku / Тekst Czajkowski J., Grządziela R., Szczepkowski A. Sanok : Muzeum budownictwa ludowego w Sanoku, 1998. 191 s.
 8. Евхологіон або Требник митрополита Петра Могили. 1646. Київ : Інформаційно-видавничий центр української православної церкви, 1996. Т. I. – 946 с.; Т. ІІ. 430 с. (репринтне видання).
 9. Косів Р. Ікони з двобічним зображенням зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (призначення, іконографія та художні особливості). Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Львів, 2010. № 7 (12). С. 136-154.
 10.  Косів Р. Малярська спадщина майстра Івана Середиського з Риботич. Апологет. Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво. Богословський збірник Львівської духовної семінарії. Львів, 2012. № 32-33. C. 112-120.
 11.  Косів Р. Ікони «Спас – Виноградна Лоза» зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Львів : Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького; Свічадо, 2016. 88 с., іл. Резюме англ. (Серія «Від Тайної вечері до Воскресіння»: у 5 кн.).
 12. Косів Р. Літургійні покрови на чашу і дискос. Київ : Майстер книг, 2013. 207 с.
 13. Візитація Старосамбірського деканату 1765 р. Державний архів у Перемишлі. Акти Греко-Католицької єпархії (ABGK). № 52. 54 с.