Учень чи самоучка: формування самосвідомості митців раннього італійського Ренесансу

Download134.53 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
39-54
Анотація: 

Стаття присвячена колу питань, пов’язаних з професійною освітою митців у добу раннього Ренесансу в Італії. У загальних рисах окреслено типовий для тих часів процес підготовки до мистецької діяльності. Зазначено, що впродовж XIV–XV ст. формуються підвалини майбутнього переходу від типового ремісничого навчання до мистецького. Ознакою цього можна вважати поступову втрату актуальності майстра-вчителя (maestro) як особи, що навчає технічного боку професії, та появу й подальше посилення потреби в наставнику (precettore), покликаному допомогти у вирішенні теоретичних і методологічних питань. Особливу увагу приділено спробам митців позиціонувати себе як самоучок, проаналізовано причини виникнення такого погляду, ступінь його справедливості та історична доля у часи пізнього Ренесансу, а також його спільність з оцінкою власної професійної підготовки італійськими гуманістами зазначеного періоду

УДК: 
94:7.071.4(450)”14/16”
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
  1. Десятов Т. Професійно-художня освіта в контексті її неперервності. Професійно-художня освіта України. Зб. наук. праць / Редкол.: І. А. Зязюн, Р. Т. Шмагало, інш. Київ; Черкаси, 2003. С.142-145. 
  2. Костишина І. Мистецька освіта: бути чи вдавати? /  Korydor. Журнал про сучасну культуру. URL: http://www.korydor.in.ua/ua/opinions/mystetska-ocvita-to-be-ornotto-be.html
  3. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ − середини ХХ ст. Львів, 2005. 528 с.
  4. Cennini Cennino. Il libro dell’arte o Trattato della pittura.  Firenze: Felice Le Monnier, 1859.  207 p.
  5. Leonardo da Vinci. The Notebooks. Ed. by Jean Paul Richter. In 2 Volumes. Vol.1.  New York, Dover Publications Inc. 367 p.
  6. Монье Ф. Опыт литературной истории Италии XV века. Кваттроченто. Пер. с фр. К. С. Шварсалона. СПб. : Изд-во Л.Пантелеева, 1904. 592 с.
  7. Alberti Leon Battista. De pictura / Leon Battista Alberti // Ousia. URL:  http://www.ousia.it/SitoOusia/SitoOusia/TestiDiFilosofia/TestiPDF/Albert... . Titolo dello schermo.
  8. Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Т. 1.  Москва-Ленинград : Государственное технико-теоретическое издательство, 1933.  303 с.
  9. Vasari G. Le vite dе’ piu eccelenti pittori, scultori, e architettori. − Fiorenza, 1568.  1012 p.