Творчість єврейських скульпторів у Львові в 1919-1941 рр.

Download717.79 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
55-71
Анотація: 

У статті розглядаються скульптурні твори митців єврейської національності, виконані у Львові в міжвоєнне двадцятиріччя і на початку Другої світової війни. У зв’язку з активізацією суспільно-політичного життя єврейська пластика Львова переживала період мистецького підйому. Вперше у мистецтвознавстві комплексно розкривається недосліджене досі питання образно-стильової та національної своєрідності тогочасної єврейської скульптурної спадщини Львова, а також наводяться нові біографічні дані митців. Поряд з намаганнями втілити у творах національно-релігійні ідеї, продовжити мистецькі традиції євреїв Галичини XV–XIX ст. скульптори зверталися до широкого діапазону універсальних художніх прийомів, вели різноманітні стилістичні, жанрові й тематичні пошуки. У цей час у єврейських скульптурах використовувались елементи стилістики академізму, символізму, імпресіонізму, ар деко, експресіонізму, кубізму, неокласицизму, соцреалізму та інших художніх напрямків

УДК: 
73.03 (477.83)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Skorowidz przemysłowo-handlowy królestwa Galicji. Lwów : nakł. Ligi Pomocy Przemysłowej, 1912. 176 s.

2. Kalendarz dziennika „Chwila” na 1920 rok. Lwów, 1919.

3. Malinowski J. Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 434 s.

4. Weinstock L. Alfred Nossig tworzy wielki pomnik. Chwila. 1934. № 5445, 21. V. S. 7. № 5597. 21. X. S. 10.

5. Lauterbach A. Wystawa Zimowa. Chwila. 1927. № 2923. 11. V. S. 6.

6. Lauterbach A. Wystawa w TPSP. Chwila. 1931. № 4576. 20. XII. S. 11.

7. Сусак В. Леопольд Крец – стипендіат митрополита Шептицького. Галицька брама. 1997. № 10-11 (34-35). C. 14-15.

8. Foto. Chwila. 1930. № 4187. 21. XI. S. 11; Dodatek Ilustrowany Chwili. 1930. № 44. S. 1, Foto Chwila. № 45. S. 3.

9. Лупій Г. Львівський історико-культурний музей-заповідник “Личаківський цвинтар”: Путівник. Львів Каменяр, 1996. 365 с.

10.  Dodatek Ilustrowany. Chwilа. 1934. № 42. 27. X. S. 2, il.

11. Kilian-Stanisławska J. Wystawa jesienna. Gazeta Poranna. 1934. 20. X. S. 6.

12. Dodatek Ilustrowany. Chwilа. 1934. № 42. 27. X, il.

13. Вільна Україна. 1941. № 23 (410). 29. І. C. 6. № 74 (463). 1. ІV. C. 1.

14. Література і мистецтво. 1941. № 1. C. 49.

15.Czerwony Sztandar. 1941. № 14 (403). 17. I. S. 6.