Іміджеві складові стильового напряму «ґламур» у сучасному інтер’єрі

Download791.13 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
234-253
Анотація: 

У статті розглянуто ґламур як стильовий напрям у дизайні середовища та виявлено основні стилетворчі елементи на прикладах сучасних житлових і громадських інтер’єрів. Проаналізовано їхні домінантні й другорядні складові, взаємозв’язок об’ємно-просторових вирішень і зонування. Досліджено інтерпретації ґламуру в інтер’єрі та засоби досягнення стильової цілісності.

УДК: 
7.012:7.03
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

. Ващук О. А. Китч и метанарративы современного дизайн-проектирования / О. Ващук // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. – 2013. – С. 211-216.

2. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства класифікація. Режим доступу: dnaop.com. – Дата доступу: 02.09.2017.

3. Егорова Н. Стиль в интерьере: в 10 т. / Егорова Н. – К. : ООО «Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг», 2010. – Серия «Стиль в интерьере». Т. 7: Гламур. – 2010. – 64 с.: илл.

4. Махочкеева Д. Отель Barcelo Torre de Madrid: редизайн Хайме Айона [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interior.ru/design/place/1303-otel-barcelo-torre-de-madrid-redizajn-khajme-ajona.html.

5. Пьянкова М. С. Потенциал развития минимализма в эстетике экодизайна / М. С. Пьянкова // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2011. – С. 86-90.

6. Субботина Е. И. Гламур в современном дизайне / Е. И. Субботина // Журнал Дискурс-Пи. – 2010. – С.138-139.

7. Широковских М. С. Тенденции развития интерьерного текстиля в ХХІ веке на примере марок [Електронний ресурс] / Rubelli, Armani Casa, Missoni, Fendi, Aldeco, Tormenta. С. 93-97. – Режим доступу: docplayer.ru.

8. Школьна О. Гламур як новітня квазіестетична категорія в системі критеріїв художності сучасного твору з порцеляни / О. Школьна // Мистецтвознавство України: зб. наук. пр. / редкол. : А. Чебикін (голова) та ін. ; ІПСМ НАМ України. – К. : Муз. Україна, 2010. – С. 186-194.