Історіографія та джерельна база дослідження як основа для вивчення творчого доробку художника Антона Кашшая

Download342 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
343-356
Анотація: 

У статті здійснюється аналіз і структуризація джерельної бази як важливого підґрунтя для комплексного вивчення творчого доробку художника Антона Кашшая. Застосовуючи бібліографічний і загальнонаукові методи дослідження, аналізується історіографічний матеріал і коло наукових праць, присвячених майстру, встановлюються пріоритети в опрацюванні джерельної бази. Наукова новизна полягає у введенні в науковий обіг нових матеріалів, їх систематизації. За фактичною відсутністю фундаментальних наукових праць про митця особливу увагу акцентовано на джерельній базі, що є платформою для дослідження еволюції творчості художника. Актуальним залишається визначення розташування полотен і пошук відомостей про них, аналіз їхніх образотворчих якостей, виокремлення позиційних творів. Оптимальним для подальшого вивчення творчості художника вважається реалізація концепції комплексного дослідження, яка передбачає використання наукових та архівних джерел, матеріалів преси та інших медіа-ресурсів, необхідних для реконструкції розгорнутої картини становлення живописця.

УДК: 
75.03+7.07-05(477.87)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Всесоюзна художня виставка, присвячена 40-річчю ВЛКСМ. Живопис, скульптура, графіка, монументально-декоративне мистецтво, прикладне мистецтво [Образотворчий матеріал] : каталог. Москва : Советский художник, 1958. 159 с. : ил.

2. Радянська Україна. Республіканська художня виставка до декади української літератури і мистецтва [Образотворчий матеріал] : каталог. Київ : Мистецтво, 1960.  іл.

3. Островский Г. С. Антон Михайлович Кашшай. Москва : Советский художник, 1962. 80 с.

4.Островський Г. С. Образотворче мистецтво Закарпаття. Київ : Мистецтво, 1974. 200 с.

5. Небесник І. Художня освіта на Закарпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний аспект. Ужгород : Закарпаття, 2000. 168 с. : іл.

6. Кашшай Антон: альбом / ред. Г. Конечная. Москва : Советский художник, 1969. 10 іл.

7. Кашшай Антон Михайлович. Живопис : каталог / вступ. стаття та упоряд. О. П.  Говдя ; Національна спілка художників України. Київ, 1988. 26 с.

8. Кашшай А.М. Зима в карпатах [Ил.]. Искусство.  Москва : Искусство, 1953. № 6 (листопад-грудень). Обкл. : кольор.

9. Кашшай А.М. Під горой [Іл.]. Огонек. №35 (1524) серпень. Москва : Правда, 1956. С. 16 : кольор.

10. Татові помічники [Іл.]. Огонек. №16 (1505) квітень. Москва : Правда, 1956. Обкл. : кольор.

11. Сідей І. Щаслива доля художника. Радянська Україна. 1975. № 217 (16423). 16 вересень. С. 4.

12. Кашшай А. М. Мрію про нові твори. Закарпатська правда. 1979. № 11 (1084413) січень. С. 4.

13. У вінок ювілею дружби : про виставку художників А. М. Кашшая, Е. Р. Контратовича та В. В. Микити в Пряшові, ЧССР. Нове життя (ЧССР). 1975. № 3 (1408). 17 січень. C. 5.

14. Balla László. A szülőföld varázsa. Kárpáti Igaz Szó (Uzshorod). 1981. № 43 (11306). 22 február. P. 6.