Тарас Шевченко і українська мистецька освіта

Випуск вісника: 
Сторінки: 
5-21
Анотація: 

Розглянуто діяльність Т. Шевченка у контексті розвитку мистецької освіти. У статті аналізуються маловідомі факти, що підтверджують документальне існування проекту Т. Шевченка про створення мистецької школи до арешту 1847 р. Констатується, що 21 лютого 1847 р. Т. Шевченко мав приступити до викладів малювання у Київському університеті Святого Володимира. Життєві цілі Т. Шевченка не збулися, але його ідейно-естетичне світобачення мало безпосередній мистецько-педагогічний вплив на сучасників і художників-педагогів України наступних поколінь. З різними ідеологічними підходами мистецькоосвітні ідеї Т. Шевченка були реалізовані і в радянській Україні, і в осередках української діаспори. Доведено, що в методичному вимірі проект Т. Шевченка мав широку культурологічну основу, опирався на історію, археологію, мистецтвознавство, побутову культуру та ужиткове мистецтво, філософію. Здолавши стереотипи академізму, Т. Шевченко заклав новий творчо-педагогічний метод, що отримав безліч послідовників і нескінченну кількість форм реалізації у всіх видах і жанрах мистецтва. Наголошується, що саме постать Т. Шевченка стала фундаментальною для становлення національної мистецької школи України.

УДК: 
37.013.43.-Шевченко(477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Тарас Шевченко / упоряд., авт. передм. та комент. М. Тимошик. Київ : Наша культура і наука, 2002. 440 с.

2. Жур П. Труды и дни Кобзаря. Люберцы : Люберецкая газета, 1996. 568 с.

3. Центральний державний історичний архів України у Києві. Ф. 442. Оп. 1. Спр. 8241. Арк. 5.

4. Щербаківський В. Украинское искусство [рукопис] // ЦДАВО України. Ф. 3864. Оп.1. Спр. 2. Арк. 51-98.

5. Центральний державний історичний архів України у Києві. Ф. 442. Оп. 634. Спр. 54.

6. Січинський В. Вісті з НТШ. Наукові доповіді. Свобода. 1951. 7 квітня. 4(81). С. 134.

7. Повесть Тараса Шевченка «Художник». Иллюстрации, документы. Київ : Мистецтво, 1989. 383 с.

8. Шевченківський словник : у 2 т. Т. 1. Київ, 1976. 416 с.

9. Тарас Шевченко. Листи до різних осіб. Лист до В. Григоровича від 28 грудня 1843. Тарас Шевченко. Зібрання творів. У 6 т. Т. 6. : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю. Київ : Наук. думка, 2003. 632 с.

10. Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії 1814–1861 / Видання друге, перероблене та доповнене, за ред. Є. П. Кирилюка, члена-кореспондента АН УРСР. Київ : Вища школа, 1982. 432 с.

11. Шевченко Т. Г. Листи / за ред. П. Зайцева. 2-ге вид., доп. Чикаго : Вид-во Миколи Денисюка, 1960. 427 с.

12. Шевченко Т. Листи до Бр. Залеського від 10.02.1855. Тарас Шевченко. Зібрання творів. У 6 т. Т. 6. : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю. Київ : Наук. думка, 2003. 632 с.

13. Тарас Шевченко. Зібрання творів : у 6 т. Київ, 2003. Т. 5. С. 9-187.

14. Мокрицкий А. Н. Дневник художника А. Н. Мокрицкого. Москва : Изобразительное искусство, 1975. 271 с.

15. Попова Л. Лев Михайлович Жемчужников. Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. 75 с.

16. Гординський С. Тарас Шевченко-маляр. Краків : Українське видавництво, 1942. 30 с.

17. Архипенко О. До моїх українських земляків. Свобода. 13 серпня 1970.

18. Погруддя Тараса Шевченка – новий архитвір О. Архипенка. Свобода. 4 березня 1953.

19. Шевченко Т. Лист до Бр. Залеського від 10, 15.02.1857. Тарас Шевченко. Зібрання творів. У 6 т. Т. 6. : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю. Київ : Наук. думка, 2003. 632 с.