Сюжет «Явління Христа св. Петрові Александрійському» у іконостасах середини XVIII – початку ХІХ ст. церков Східного Опілля: іконографічні та мистецькі особливості

Випуск вісника: 
Сторінки: 
88-101
Анотація: 

У статті розглянуто іконографічні та мистецькі особливості сюжету «Явління Христа Петрові Александрійському» у іконостасах середини XVIII – першої половини XIX ст. церков Східного Опілля. Виявлено, що зображення цього сюжету у іконостасах мають певні сталі композиційні елементи – завжди дві постаті: Дитя Христос та св. Петро Александрійський, та змінні:інтер’єр або екстер’єр храму та пейзаж.

Зображення св. Петра у розглянутих композиціях не мають єдиної іконографії: може бути зображений стоячим або навколішках перед Христом, різні варіанти вирішення волосся та бороди. Проте, незмінним є те, що св. Петро завжди одягнений у священичі ризи. Більш консервативним є зображення Дитяти Христа: благословляючий жест обома руками, Його постать переважно огорнена хмарами, але можливі декілька варіантів трактування одягу. Щодо колористичного вирішення то варто зазначити, що вони витримані у загальній колористиці іконостасів: для середини XVIII ст. це пастельна гама з переважанням сірих тонів, для кінця – першої половини ХІХ ст. - більш насичені, відкриті кольори. Площини тіла модельовані плавніше, а драперії більш експресивно та контрастно. Переважає обмежена кольорова гама з використанням червоного, синього та відтінків сірих кольорів. Розглянутий сюжет у іконостасах першої половини XIX ст. є лаконічнішим на іконографічні деталі, ніж у середині XVIII ст., але більш насиченим у колористичному вирішенні.

УДК: 
7.072.2:303.446.4(436.1)“19”
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Ерминия, или, Наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом, 1701-1755 год / в пер. еп. Порфирия (Успенского). Киев, 1868. Переизд. : Москва : Издательство Свято-Владимирского Братство, 1993. 238 с.

2.Janocha M. Wpływ brzeskiej unii kościelnej na refl eksję o sztuce oraz ikonografi ę malarstwa cerkiewnego w XVII i XVIII wieku. Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa / Pod red. St. Stępnia. T. 5 : Miejsce i rola kościoła grekokatolickiego w kościele powszechnym. Przemyśl, 2000. 366 s.

3.Луцик І. Я. Житія святих, пам’ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного дня впродовж року почитає. Львів: Свічадо, 2011. 800 с.

4.Роман Зілінко Р. Формування і структура українського іконостаса. URL: https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/interior/ikonostas

5.Каталог видань Почаївського та Унівського монастирів XVIII — XX ст. з колекції Музею книги і друкарства України / В. Г. Бочковська, Л. В. Хауха, В. А. Адамович. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 359 с.

6. Чуйко О. Роль чину св. Василія Великого у розвитку культурно-мистецького життя Західної України XVIII століття. Вісник ХДАДМ. 2006. № 12. С. 149-158.