Образ жінки в художньому металі Галичини кінця ХХ – початку ХХІ століття

Download459.64 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
102-112
Анотація: 

Досліджуються твори пластики малих форм, образ жінки в художньому металі Галичини кінця ХХ – початку ХХІ ст. українських художників металу, скульпторів, що працюють у техніці обробки художнього металу, студентів Львівської національної академії мистецтв. Вивчити роль і масштаби впливу образу жінки в художньому металі, металопластиці України. Дотично звернутися до питань, пов’язаних зі становленням образу жінки в історії України. Художній рівень національного мистецтва залежить від ступеня пізнання світу через осягнення художнього образу. Будь-яке творче починання завжди обмежене внутрішньою закономірністю одвічних художніх процесів і течій, розвитком колективної свідомості.

УДК: 
7.04:739.4(477.83/.86)«19/20»
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Мовчан П.М. Ключ розуміння : есе, літературно-критичні статті. Київ : Радянський письменник, 1990.  360 с.
 2. Костомаров Н. Две русские народности. Основа.  Спб. 1861. № 3. С. 33-80.
 3. Гримич М. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців (когнітивна антропологія). Київ : Віпол, 2000. 379 с.
 4. Жоголь Л. Е. Декоративно-прикладное искусство Украины. Советское декоративное искусство. 1983. № 6. С. 114-126.
 5. Романець Б. Тенденції розвитку львівської регіональної школи художнього металу в ХХ ст. Вісник Львівської академії мистецтв. Львів. 2003.  Вип. 13. С. 26-40.
 6. Боньковська С. Ковальство на Україні (ХІХ – початок ХХ ст.). Київ : Наукова думка, 1991. 112 с.
 7. Айвазова С. Истоки феминизма. Искусство кино. 1991. № 6. С. 21-24.
 8. Алпеева Т. М. Введение в культурологию [Текст] : учеб.пособие. Минск : ВЕДЫ, 1997. 88 c.
 9. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів : Світ, 1992. 272 с.
 10. Ажгихина Н. Гендерные стереотипы в современных масс-медиа. Гендерные исследования. Москва. 2000. Вып. 5. С. 261-273.
 11. Бестужаев-Лада И.В. Искусство ХХ века: агония или родовые муки? (Три версии). AlmaMater. 1999. №7. С. 38-40.
 12. Вульф Н. Миф о красоте женщины. Иностранная литература. 1993. №8. С. 16-18.
 13. Дашкова Т. Визуальная репрезентация женского тела в советской массовой культуре 30-х гг. Логос. 1999. №11–12. С. 131-155.
 14. Степанянц М. А. Образ женщины в религиозном сознании: прошлое, настоящее, будущее. Феминизм. Восток. Запад. Россия. Москва : Наука, 1993. С. 66-67.