У тіні образотворчого мистецтва: історіографія графічного дизайну української діаспори 1945–1989 рр.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
140-158
Анотація: 

На матеріалах закордонних видань другої половини ХХ ст., а також публікацій ХХІ ст. в Україні, з’ясовано, що графічний дизайн української діаспори отримав незначне висвітлення в літературі. Видання словникового характеру мали на меті якомога повніше окреслити мистецьке поле української еміґрації, коротко згадати всі відомі імена, вмістити короткі біографії. Через обмежений обсяг, вони подавали найвідоміші твори, серед яких графічного дизайну майже не було. Мистецькі альбоми, монографії, каталоги виставок, статті в періодиці, присвячені окремим художникам-еміґрантам, висвітлюють їхню діяльність в образотворчому мистецтві, натомість численні твори графічного дизайну (обкладинки періодики та музичних альбомів, плакати, брошури, грамоти, емблеми та ін.) не згадуються, не репродукуються і залишаються невідомими. Своєрідну «справедливість» спостерігаємо лише для кількох авторів у зв’язку з виданнями останніх десятиліть.

УДК: 
766:7.012-027.3(477)(09)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Андрусів П. Мистецтво – найміцніша зброя. Статті, промови й огляди. Ню-Йорк, Париж, Сидней, Торонто : Наукове товариство ім. Шевченка, 1987. 455 с.

2.   Вадим Доброліж. Альбом / вступна стаття Івана Кейвана. Едмонтон : Славута, 1985. 96 с.

3.     Віктор Цимбал. Маляр і графік / за ред. С. Гординського. Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 1972. 135 с.

4.   Гординський С. На великих шляхах. До проблем сьогочасного українського образотворчого мистецтва. Українське мистецтво. Мюнхен: Українська Спілка Образотворчих Мистців, 1947. Ч. 1. С. 26-30.

5.   Горинь Б. Туга Віктора Цимбала : документальний роман-есе. Київ : Університетське видавництво «Пульсари», 2005. 288 с.

6.   Даревич Д. Мирон Левицький / передмова С. Гординського. Торонто : Українська Спілка Образотворчих Мистців, 1985. 128 с.

7.   Даревич Д. У царині двох видів мистецтва. (Малярські й графічні шукання Мирона Левицького). Мистецтво української діаспори. Київ : Тріумф, 1999. С. 34-45.

8.  Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка ХХ століття : антологія / упоряд. Р. М. Яців. Ч. 2. Львів : Львівська національна академія мистецтв; Інститут народознавства НАН України, 2012. 832 с.

9.  Історія українського мистецтва : у 5 т. Т. 5 : Мистецтво ХХ століття / наук. ред. Т. Кара-Васильєва. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2007. 1047 с.

10. Кейван І. Михайло Дмитренко. Терем. 1968. Ч. 3. С. 5-20.

11. Кейван І. Українські мистці поза батьківщиною. Едмонтон-Монреаль : [б. в.], 1996. 226 с.

12. Книга Мистців. Перша Зустріч Українських Мистців Канади й Америки з Громадянством Торонто. Торонто : Аврора, 1954. 312 с.

13. Леонід Перфецький / за ред. С. Гординського. Нью-Йорк-Торонто : Українська Вільна Академія Наук, 1990. 80 с.

14. Мельник О. Книжкова графіка Роберта Лісовського в контексті розвитку українського образотворчого мистецтва ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 / Львівська національна академія мистецтв. Львів, 2009. 19 с.

15. Мельник О. Прикладна графіка Роберта Лісовського: поєднання функціональності та естетики. Художня культура. Актуальні проблеми. 2009. Вип. 6. С. 478-490.

16. Микола Бутович / автобіографія М. Бутовича і стаття В. Січинського. Нью-Йорк : Слово, 1956. 58 с.

17. Михайло Дмитренко / передмова С. Гординського, вступна стаття і оформлення текстів О. Веретенченка. Детройт–Нью-Йорк : Об’єднання Мистців Українців в Америці, 1990. 233 с.

18.  Моя Україна: ретроспекція творчості / Леонід Денисенко. Київ : Майстерня книги, 2009. 472 с.

19. Новоженець Г. Образотворче мистецтво української діаспори 1940-1970 років: поліваріантність художнього досвіду. Львів : Кальварія, 2015. 280 с.

20.  Певний Б. Дещо про книжковий знак і мистецтво Мирона Левицького. Майстри нашого мистецтва. Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук в США, Київ : Видавнича група «Сучасність», 2005. С. 163-172.

21.  Певний Б. Історіософічний живопис Петра Андрусіва. Майстри нашого мистецтва. Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук в США, К. : Видавнича група «Сучасність», 2005. С. 173-184.

22.  Певний Б. Між інтеґрацією і сеґреґацією. Майстри нашого мистецтва. Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук в США, Київ : Видавнича група «Сучасність», 2005. С. 381-394.

23. Певний Б. Перші п’ятнадцять років. Майстри нашого мистецтва. Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук в США, Київ : Видавнича група «Сучасність», 2005. С. 341-362.

24. Петро Андрусів. Маляр і графік / за ред. С. Гординського. Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 1980. 127 с.

25. Попович В. Роберт Лісовський. Аванґард. 1974. Ч. 3-4 (122-123). С. 211-218.

26.  Попович В. Роберт Лісовський (1893-1982). Нотатки з мистецтва. 1984. Ч. 24. С. 27-36.

27. Попович В. Українські мистці у Західній Європі після 1945 р. Мистецтво української діаспори. Київ : Тріумф, 1999. С. 93-128.

28.  Соловій Ю. Про речі більші ніж зорі. Мюнхен : Сучасність, 1978. 317 с.

29. Стельмащук Г. Українські митці у світі. Матеріали до історії українського мистецтва ХХ століття. Львів : Апріорі, 2013. 516 с.

30. Федорук О. Микола Бутович: Життя і творчість. Київ, Нью-Йорк : Видавництво М. П. Коця, 2002. 431 с.

31. Цимбал. Карикатури / за ред. Б. Певного, вступна стаття І. Кейвана. Бавнд Брук, 1981. 135 с.

32. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції. Львів : Українські технології, 2005. 528 с.

33. Шмагало Р. Словник митців-педагогів України та з України у світі (1850-1950). Львів : Українські технології, 2002. 144 с.

34. Яців Р. Історія очима надії. Мистецтво української діаспори. Київ : Тріумф, 1999. С. 192-220.

Яців Р. Роберт Лісовський (1893-1982): Дух лінії / Слово про батька – Зоя Лісовська-Нижанківська ; Львівська національна академія мистецтв. – Львів : Апріорі, 2015. – 232 с.