Культура повсякденності у вхідних просторах житлових споруд Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
282-296
Анотація: 

У статті проаналізовано основні аспекти культури повсякденності у вхідних просторах (вестибюлях і сходових клітках) житлових споруд Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. Доведено, що естетичні пріоритети для кожного стилістичного, історичного періоду визначали принципи декорування вхідних просторів і характер суспільного впливу на архітектуру. Виявлено баланс між утилітарним і художнім у вхідній групі приміщень, що сполучає публічний і приватний простір. Простежено закономірності у ставленні мешканців житлових споруд до вестибюлів і сходових кліток у сучасних умовах.

УДК: 
72.01:111.852] : 728.2.052 (477.83/.86) “18/19”
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
  1. Архітектура Львова: Час і стилі. XIII-XXI ст. / упоряд. Ю. Бірюльов. Львів : Центр Європи, 2008. 720 с.
  2. Бачинська Л. Г. Про значення комунікацій у формуванні архітектурного простору. Вісник НУ «Львівська політехніка». «Архітектура». Львів, 1998. № 358. С. 10-13.
  3. Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. Львів : Центр Європи, 2005. 184 с.
  4. Жук І. Львів Левинського: місто і будівничий : альбом. Київ : Грані-Т, 2010. 184 с.
  5. Киселева Т. Наружные лесницы: учеб. пособие. Москва : Ладья, 1995. 95 с.
  6. Лисенко О. Архітектура вестибюльної групи приміщень у житлових будинках кінця ХІХ — початку ХХ ст. у Львові як вираження соціальної ідеології. Вісник НУ «Львівська політехніка». Львів, 2004. № 505. С. 192-196.
  7. Марковський А. І. Концепція естетики в архітектурі. «Традиційна» і «сучасна» архітектура. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2016. Вип. 42. С. 60-69.
  8. Нога О. Творчо-виробничий фонд «Фабрика Івана Левинського. «Проект пам’ятника Івану Левинському». Львів : Українські технології, 1997. 328 с.
  9. Словник української мови : в 11 т. / ред. кол. : І. К. Білодід (гол.) та ін. АН УРСР. Інститут мовознавства. Т. 6. Київ : Наук. думка, 1975.  832 с.