«7UA» в контексті репрезентації сучасного українського мистецтва

Download113.68 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
416-428
Анотація: 

Аналізується мистецьке видання «7UA» Західного науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України, яке презентує свій погляд на мистецтво та представляє новітні мистецькі процеси через призму творчості відомих в Україні та за її межами художників. У матеріалі дослідження подано короткий огляд становлення журналу та проаналізовано особливості функціонування. Увагу зосереджено на цілісному аналізі контенту шляхом огляду основних рубрик журналу. Відзначено візуальну складову, яка визначає його унікальність, стильові особливості та місце в соціокультурному просторі України. Проаналізовано переваги журналу з-поміж інших видань мистецького спрямування, так як в кожному з випусків інформація подається двома мовами: українською та англійською. Окреслено перспективи розвитку мистецького видання в соціокультурному просторі України, запропоновано шляхи його оптимізації та внесено рекомендації щодо подальшої діяльності

УДК: 
050(477.8):070.11-05
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Ілляшенко М. Концепція популярного журналу про класичне мистецтво (досвід французьких видань). Журналістика. К., 2007. Вип. 6 (31). С. 73-79.

2. Мазур Ю.В. Журнал про сучасне візуальне мистецтво: ризик втратити українського митця. Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. Луцьк. 2013. № 3 (3). С. 70-73.

3. Науково-популярний журнал про мистецтво 7UA. Seven Ukrainian Artists. Львів: Колір Про. № 1. 2016. 96 с., іл.

4. Науково-популярний журнал про мистецтво 7UA. Seven Ukrainian Artists.  Львів: Колір Про.  № 2.  2017.  120 с., іл.

5. Науково-популярний журнал про мистецтво 7UA. Seven Ukrainian Artists. Львів: Колір Про. № 3. 2017.104 с., іл.

6. Рагозіна В. В. Всеукраїнський науково- методичний журнал «Мистецтво та освіта» - 20-річний ювілей. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. 2017. № 2. С. 51-54.

7. Стельмащук Г. Г. Магія світла у квіткових композиціях і натюрмортах Христини Кишакевич-Качалуби. Науково-популярний журнал про мистецтво 7UA. Seven Ukrainian Artists. Львів: Колір Про. № 3. 2017.  С. 56-61

8. Стельмащук Г. Г. Художня творчість Юрія Віктюка: український та американський періоди. Науково-популярний журнал про мистецтво 7UA. Seven Ukrainian Artists. – Львів: Колір Про. № 2. 2017. С. 54-59

9. Фіялка С.Б. Тематико-типологічна структура сучасних мистецтвоз- навчих журнальних видань. Наукові записки Інституту журналістики. 2013. Т. 50. С. 110-118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzizh_2013_50_24.

10. Шевченко В. Е. Виразність та естетичність контенту журналу. Наукові записки Інституту журналістики. 2014. Т. 56. С. 314-318. Режим доступуURL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/ Nzizh_2014_56_61

11. Яомінь Ю. Подорож в Україну/ Весна 2016/ Враження та спогади. Науково-популярний журнал про мистецтво 7UA. Seven Ukrainian Artists. Львів: Колір Про. № 1. 2016. С. 76