Творчість Михайла Манковича як відображення нових мистецьких устремлінь на Закарпатті початку ХІХ ст.

Download509.63 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
22-38
Анотація: 

У статті розглядається творчість одного з перших закарпатських єпархіальних художників першої половини ХІХ ст. Михайла Манковича. Зроблено першу спробу систематизації відомих фактів з його життя і творчості та проаналізовано відомі й нововідкриті твори художника. Завдяки сучасним архівним даним з’ясовано час повернення художника на територію історичної Мукачівської єпархії у 1809 р., що ставить під сумнів попередню інформацію про навчання художника у Відні. Водночас вводиться у науковий обіг нова інформація про живопис М. Манковича у низці церков Закарпаття та Східної Словаччини

УДК: 
75. 071. 04. Манкович (477.87) «181»
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 151. Інвентарний опис. Оп. 2. № 2001.

2. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 151. Інвентарний опис. Оп. 2.  № 2013.

3. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 151. Інвентарний опис. Оп. 2. № 2059.

4. Изворин А. Сучаснѣ руськѣ художники. Зоря-Hajnál. Унгвар, 1943. С. 387-415.

5. Купчинська Л. Художники Закарпаття – студенти Віденської академії мистецтв ХІХ ст. Вісник Закарпатської академії мистецтв. Ужгород : ЗАМ, 2017. № 8. С. 144-149.

6. Лучкай М. Історія карпатських русинів / Історія Мукачівської єпархії, укладена Іваном Пастелієм. Ужгород : Закарпаття, 2004. Т. 5. 248 с.

7. Островський Г. Образотворче мистецтво Закарпаття. Київ : Мистецтво, 1974. 98 с.

8. Пап С. Ікони й іконописання на Закарпатті. Рим, 1992. С. 123-151

9. Пам’ятники архітектури УРСР, що перебувають під державною охороною : список. Київ : Держбудвидав, 1956 р. 111 c.

10. Пекар В. Атанасій, ЧСВВ. Нариси історії церкви Закарпаття. Т.І. Рим-Львів, 1997. 232 c.

11. Сирохман М. Церкви України. Закарпаття. Львів : МС, 2000. 880 c.

12. Федака С. З історії християнства на Закарпатті. Ужгород : Ліра, 2013 р. 186 c.

13. A hajdúdorogi Istenszülő Bevezetése a Templomba székesegyház. URL : http://hu.wikipedia.org/wiki

14. Fotoalbum farnosti Čabalovce. URL : http://www.grkatpo.sk/?fotogalerie&id=128

15. Fulianka. Informačný portal obce. URL : http://www.fulianka.sk/gallery/pohlad-zo-severu-136/#imgh

16. Fulianka. História chrámu sv. Kozmu a Damiána. URL : http://www.fulianka.sk/cirkev/grekokatolicka-farnost/

17. Hajdúdorogi székesegyház. URL : https://hu.wikipedia.org/wiki/Hajd

18. Mankovics MihályMűvészet /szerkesztő Lyka Károly. 1914. Nyolcadik szám. 422-427 old.