Художнє проектування та втілення пам’ятних і ювілейних монет України періоду незалежності

Download421.05 KB
Випуск вісника: 
Сторінки: 
113-123
Анотація: 

Стаття присвячена основним етапам проектування, моделювання та втілення пам’ятних і ювілейних монет, відкарбованих Банкнотно-монетним двором Національного банку України. У роботі акцентовано увагу на безпосередній залежності творчого аспекту процесу створення українських колекційних монет від майстерності авторів ескізів і скульпторів. Окреслено низку авторських ознак, втілених у процесі створення монетної продукції. Розкрито суть проектування монет з точки зору втілення художніх образів, пов’язаних з культурною ідентичністю, з одного боку, та інформативністю, символічністю, універсальністю – з іншого. Дослідження вибудуване на основі візуального аналізу пам’ятних і ювілейних монет незалежної України

УДК: 
7.045
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
  1. Банкноти і монети України [Текст] : інформаційно-довідковий журнал. № 13. Київ : Національний банк України, 2009. 127 с.
  2. Банкноти і монети України [Текст] : інформаційно-довідковий журнал. № 18. Київ : Національний банк України, 2014 .  88 с.
  3. З історії грошей України / Н. В. Дорофєєва, З. М. Комаринська. Львів : Львівський банківський інститут НБУ, 2000. 165 с.
  4. Загреба М. Монети України, 1992–2014 : Каталог. 10-те вид., перероб. та допов. Київ : Логос, 2015. 250 с. : іл. (Б-ка журн. «Нумізматика і фалеристика»).
  5. Національний банк України : Пам’ятні монети України URL : http://www.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/list. (дата звернення: 25.12.2017 р.)
  6. Постанова правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції» від 30.05.2012 № 213 URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1044-12. (дата звернення: 25.12.2017 р.)
  7. Школьна О. Київський художній фарфор ХХ століття. Київ : День Печати, 2011. 400 с. : іл.
  8. Шуст Р. М. Нумізматика : історія грошового обігу та монетної справи в Україні : навч. посібн. Київ : Знання, 2009. 376 с.