Засоби формування художнього образу інтелектуально керованого житлового середовища

Випуск вісника: 
Сторінки: 
218-228
Анотація: 

У статті визначено поняття інтелектуально керованого житлового середовища. Встановлено відсутність комплексних досліджень з теми формування художнього образу та дизайну житла в умовах обладнанння його засобами інтелектуального керування. Також виявлено недостатньо високий рівень поінформованості дизайнерів і замовників щодо функціональних і естетичних можливостей системи інтелектуального керування житловим середовищем. Розроблено класифікацію елементів системи відповідно до типів послуг, що забезпечують комфорт мешканців житла. Визначено засоби формування художнього образу інтелектуально керованого житлового середовища

УДК: 
728.1.012.1
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
  1. Умный дом: Развитие и тенденции. Нabr. 2016. URL : https://habr.com/company/gsgroup/blog/387651/ (дата звернення: 15.06.2017)
  2. Полякова О. В. Класифікація функціональних складових елементів системи інтелектуального керування середовищем при проектуванні житла. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. 2016. №. 4. С. 133-141.
  3. Иконников A. B. Проблема формирования среды в условиях современной художественной культуры. Советское монументальное искусство /сост. М.Л. Терехович. Москва : Советский художник, 1984. Вып. 5. С. 38-59.
  4. Курбатов Ю. И. Очерки по теории формообразования : курс лекций. СПб. : СПбГАСУ, 2015. 132 с.
  5. Архитектурный дизайн: словарь-справочник / под общ. ред. Е. С. Агранович-Пономарёвой. Ростов на Дону : Феникс, 2009. 342 с.
  6. Коваль Л. М. Композиційні домінанти у формуванні смислових груп проектно-образних рішень освітлення предметно-просторового середовища засобами LED-технологій. Теорія та практика дизайну. 2015. №7. С. 100-109.