Типологія та художні особливості зооморфних мотивів у декоруванні мацев Східної Галичини XVI – першої третини XX ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
176-190
Анотація: 

Оригінальність і традиційність, що є характерними рисами мистецтва єврейських надгробків, вирізняються багатством декору і різноманітністю символіки. Вивчення та дослідження меморіальної пластики давніх єврейських кладовищ Східної Галичини відкриває величезний пласт єврейського мистецтва як складової поліетнічної культури України, яке досі залишається маловивченим.

Зооморфні мотиви використовувались в усіх видах єврейського мистецтва: у стінописі дерев’яних синаґоґ, мозаїках, фресках і розписах мурованих синаґоґ, у декорі Арон-Кодешів, синаґоґальних ханукіях, амудах, мезузах, у оформленні титульних аркушів рукописів і друкованих видань, молитовниках, пінкасах, ктубот, мізрахах, торашилдах, тора-мантлах, кетерах, капоретах, парохетах, свічниках, витинанках до свят, святковому обрядовому та посуді для приготування кошерних страв, 

начинні та інших ритуальних виробах з бронзи та срібла, ювелірних виробах. В оздобленні побутових і сакральних предметів єврейської культури неодмінно присутні зображення тварин як метафоричних втілень образу Бога.

Стаття ґрунтується на матеріалах натурних досліджень автора. Розглянуто тлумачення символів згідно з єврейською релігійною, культурною та мистецькою традицією, які відображали уявлення євреїв про життя і смерть, ґрунтовно досліджено окремі зразки різьбленого декору, проаналізовані та описані особливості композиційних прийомів і специфіка їх пластичного зображення на фасадах давніх мацев досліджуваного регіону. Тема надзвичайно цікава, вимагає проведення подальших натурних досліджень і ретельного наукового опрацювання матеріалу.

УДК: 
726.8.04(=411.16)(477.83/.86)"15/19"
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Архітектурні обміри та інвентаризація пам’ятників: навч. посібник / Т.М. Клименюк, Х.С. Бойко. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. 176 с.
 2. Бойко К. Искусство каменной резьбы древних мацев Восточной Галиции. Символика, особенности композиционных приёмов и специфика пластических изображений. От Библии до постмодерна. Статьи по истории еврейской культуры. – М. : Книжники, 2009. С. 496-531.
 3. Вольпе М. Еврейские традиции. Москва : Зебра, 2017. 144 с.
 4. Гоберман Д. Еврейские надгробия на Украине и в Молдове // Шедевры еврейского искусства, вып. IV. – М.,1993; История евреев на Украине и в Белоруссии. Экспедиции, Памятники. Находки. – СПб., 1994.
 5. Левкович Н. Я. Декоративно-ужиткове мистецтво євреїв Східної Галичини XVIII – першої третини XX ст. Львів : ЛНАМ, 2016. 508 с.
 6. Наркис Б. Что такое еврейское искусство? Еврейское искусство в европейском контексте / под ред. И. Родова. Иерусалим-Москва, 2002. С. 11-24.
 7. Петрякова Ф. Єврейське музейництво Східної Галичини XX століття Галицька брама: Євреї Львова. 1997. № 10-11 (34-35). 28 с.
 8. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / [Повний переклад, здійснений за ориґінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами]. Ukrainian Bible 63 DC. United Bible Societies 1991 – 60 M. 324 с. П’ятикнижжя: Буття, Вихід, Левіт, Числа, Второзаконня. С. 3-177.
 9. Сергеєва І. Художнє оздоблення єврейських рукописних пам’яток України кінця XVIII – першої чверті XX ст. История и культура евреев Левобережной Украины и Литвы. X-XX вв. Чернигов, 2001. С. 43-70.
 10.  Хаймович Б. История образов. Журнал «Отцы и дети». Вып. 36. Январь, 2003. Шват 5763. Москва, 2003 Иерусалим 5763. С. 68-72; Резной декор еврейских надгробий Украины. История евреев на Украине и в Белоруссии. Экспедиции, Памятники. Находки. СПб., 1994.
 11. Ходорковський Ю. Єврейські некрополі України XVI – XVIII століть. Вісник Україна-Ізраїль. №1-2/2002. С. 37-41.
 12.  Шейнина Е. Энциклопедия символов Москва : АСТ; Харьков : Торсинг, 2006. 591 с. : ил.
 13.  Юдовин С., Малкин М. Еврейский народный орнамент. Первая тетрадь. – Витебск, 1920.
 14.  Khaimowich B. The Jewish Tombstones of the 16th – 18 th Centuries from the Eastern Province of the Polish Kingdom: Study of the Iconography and Style Genesis. Jerusalem, 2005. Vol. I, II.