Сучасна текстильна аплікація України

Випуск вісника: 
Сторінки: 
124-144
Анотація: 

Мистецтво текстильної аплікації невипадково набуло особливої популярності в українському художньому текстилі останніх трьох десятиріч. За фраґментарним характером творення воно близьке естетичному методу постмодернізму, світогляду сучасної кліпової культури. Культурні тексти постмодернізму, побудовані за принципом колажу образів, рясніють цитатами, які в довільних комбінаціях створюють нові смислові горизонти.

Спостерігаючи за практиками української художньої аплікації, виявляємо твори, що характеризуються використанням прийомів не лише колажу, але й бриколажу, виявляють постмодерністську «бриколажну свідомість» авторів.

У статті виокремлено різні види текстильної аплікації, з’ясовано термінологію галузі, виражальні можливості різних технік і художніх прийомів, їх комбінацій, кореляції техніки та художньо-стилістичних особливостей твору. Досліджуються роботи українських митців, виконані в розлогому спектрі технік аплікації (та змішаних), їхні художні особливості, типи, характер пластичного та образно-тематичного втілення. Виявляється вплив творчих принципів постмодернізму на естетичну та смислову палітру української текстильної аплікації.

УДК: 
903.04:746-35(477)«19/20»
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
  1. Галанина, Е.В. Миф как реальность и реальность как миф: мифологические основания современной культуры. Москва : Академия Естествознания, 2013. 130 с.
  2. Декоративно-ужиткове мистецтво : cловник. Т. 1 / Запаско Я. П. (керівник авторського колективу). Львів : Афіша, 2000. 316 с.
  3. Леві-Строс, Клод. Первісне мислення : пер. з фр., вступне слово та примітки С. Йосипенка. Київ : Український Центр Духовної культури, 2000. 324 с.
  4. Педан, І.В. Колаж в арт-дизайні: становлення та художні особливості. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2015. № 2. С. 44-49.
  5. Печенюк, Т. Художній текстиль – реальність українського мистецького простору : [каталог] Друга Всеукраїнська трієнале художнього текстилю. Київ : Центральний будинок художника Національної спілки художників України. 2007. С. 8-11.
  6. Тоффлер, Елвін. Третя хвиля : з англ. пер. А. Євса. Київ : Вид. дім «Всесвіт», 2000. 480 с.
  7. Чегусова, З. Від давніх традицій до сучасних новацій : [каталог] Друга Всеукраїнська трієнале художнього текстилю. Київ : Центральний будинок художника Національної спілки художників України. 2007р. – С. 4-7.
  8. Чегусова, З. Художній текстиль як складова національно-культурного простору (про Першу та Другу всеукраїнські трієнале художнього текстилю). URL: http:www.enolog.org.ua.