Українська книжкова графіка першої третини ХХ століття як об’єкт історико-мистецтвознавчих досліджень

Випуск вісника: 
Сторінки: 
245-253
Анотація: 

У статті досліджується українська книжкова графіка першої третини ХХ століття, що є важливим чинником визначення образу української книжкової графіки на різних етапах. У процесі розвитку української графіки ХХ ст. загалом і в конкретних художніх явищах, мистецьких творах простежується постійна взаємодія інтернаціонального і національного, загального й особливого, новітнього і традиційного. На розвиток нового графічного мистецтва особливо вплинула переоцінка естетичних якостей національного мистецтва. У першій третині ХХ ст. графічне мистецтво не прямує жорстко вказаними йому шляхами. В українській графіці цієї доби відобразилися різні загальноєвропейські течії – модерн, символізм, неопримітивізм, футуризм, кубізм, експресіонізм, конструктивізм, реалізм, сюрреалізм, ар деко. Своєрідність художньої мови виникла завдяки застосуванню традиційних мотивів і аванґардних засобів творення образу

УДК: 
74+76/766
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Асеева Н. Етюди мистецтвознавця. Хроніка-2000 : український культурологічний альманах. 1995. Вип. 2-3. С. 276-293.

2. Георгій Нарбут : альбом / автор-упоряд. П. О. Білецький. Київ : Мистецтво, 1983. 118 с.

3. Лагутенко О. А. Українська графіка першої третини ХХ століття. Київ : Грані-Т, 2006. 240 с.

4. Лагутенко О. А. Українська графіка ХХ століття: проблеми нового викладу історії. Сучасний стан українського мистецтвознавства та шляхи його подальшого розвитку : матеріали наук. конференції. Київ : Академія мистецтв України, 2000. С. 41-42.

5. Левчук Л. Футуризм: історія, теорія, мистецька практика. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. 2009. Вип. 24.  

6. Ляхов В. Н. Очерки теории искусства книги / В. Н. Ляхов. – М., 1971.

7. Семчишин М. Тисяча років української культури: Історичний огляд культурного процесу / М. Семчишин. – К., 1993.

8. Сидоров А. Г. Нарбут и его книга. Печать и революция. Москва : Гос. изд-во, 1923. Кн. 5. С. 43-64.

9. Сидоров А. Искусство книги. Москва : Дом печати, 1922. 102 с.

10. Соколюк Л. Графіка бойчукістів. Харків : видання часопису «Березіль» ; Нью-Йорк : Видавництво М. П. Коць, 2002. 224 с.

11. Федорук О. Микола Бутович: життя і творчість. Київ ; Нью-Йорк : Видавництво М. П. Коць, 2002. 431 с.

12. Шпаков А. П. Книга і час. Київ : Дніпро, 1977. 127 с.