Володимир Оврах. Грані мистецького хисту

Випуск вісника: 
Сторінки: 
307-319
Анотація: 

У статті проаналізовано творчий доробок відомого українського митця, заслуженого художника України Володимира Овраха в галузі художньої кераміки. Станкова кераміка В. Овраха – це декоративні композиції, виконані здебільшого в шамоті із застосуванням підполивних фарб і солей. Вони органічно сприймаються в інтер’єрах різного призначення – житловому чи громадському, природному оточенні, у яких митець дає волю фантазії, художньому вимислу й спрямовує глядача в напрямку асоціативного сприйняття твору. Відзначено, що найчастіше в кожній його декоративній композиції за основу форми обрано традиційний український гончарний посуд – горщик, глечик, макітру чи миску. Композиціям творів В. Овраха 2010-х рр. притаманне ускладнення просторової структури, імпровізація, завдяки чому об’єкт набуває нових якостей – і образно-змістових, і формальних, утверджуючи власну мову, у якій форма домінує над наративом

УДК: 
7.071
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Чегусова З. Художня кераміка (1990 – 2010-ті рр.). Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник. Київ.Т.5. 2016. 546 с.

2. Тут і далі цитуються рядки з творчої автобіографії В. Овраха з родинного архіву.

3. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом: мистецьке середовище Львова другої половини ХХ ст.  Львів : Академічний експрес, 2001. 175 с.

4. Шмагало Р. Декоративне мистецтво: теорія та історична реальність. Образотворче мистецтво. 2017. № 3. С. 26-29.