Cценографія як потужний інструмент створення сценічних метафор

Випуск вісника: 
Сторінки: 
374-382
Анотація: 

Досліджена вирішальна роль сценографії у створенні сценічних метафор. Українська театральна культура досі перебуває під значним впливом натуралістично-побутової естетики ХІХ ст., надто повільно рухаючись у напрямку образно-метафоричної лексики та філософського осмислення буття. Завданням статті є прищеплення творцям сценічного мистецтва та їхнім вихователям потреби в образному мисленні та здатності до створення сценічних метафор засобами сценографічного мистецтва. Актуальністю дослідження є розкриття авторського алгоритму народження метафоричної лексики, збагачення якою конче потребує сучасна українська сцена

УДК: 
792. 07:378.147.
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
  1. Акимов Н. П. Не только о театре. Ленінград-Москва : Искусство, 1966. 428 с.
  2. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра: т. 1. Москва : Едиториал, 2010. 808 с.
  3. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. Мастера ХVІ-XX вв. Москва : Едиториал, 2012. 296 с.
  4. Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер. Львів : Центр гуманітарних досліджень Львівського держуніверситету ім. І. Франка, 1999. 191 с.

  5. Коваленко Г. Ф. Художник театра Даниил Лидер. Москва : Искусство, 1980. 199 с.
  6. Корнієнко Н. М. Репетиція майбутнього. Київ : Либідь, 2007. 336 с.
  7. Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. Москва : Наука, 1969. 528 с.
  8. Френкель М. А. Современная сценография. Киев : Мистецтво, 1980. 136 с.