Художня освіта в загальноосвітніх школах Закарпаття у 20-х – 30-х роках XX століття: дизайнерський аспект

Випуск вісника: 
Сторінки: 
24-39
Анотація: 

У статті проаналізовано художні предмети в загальноосвітніх школах Закарпаття 20-х – 30-х років ХХ ст. Автори доводять, що ці дисципліни викладались у контексті розвитку дизайну Чехословаччини, який значною мірою вплинув не лише на формування предметно-просторового середовища, але й на зміст художніх предметів у згаданих навчальних закладах краю. Зокрема, програми з  предметів «малювання» та «праця» відображають процес становлення дизайну в Чехословаччині, який відбувався у контексті протистояння представників функціоналізму та прихильників художньої промисловості. Ці програми включали і завдання, що сформувались у руслі реформи шкільної освіти під впливом функціоналізму, і традиційні «декоративні» завдання. Найздібніші учні загальноосвітніх шкіл Закарпаття мали змогу безпосередньо знайомитися з найкращими творами дизайну Чехословаччини, відвідуючи промислові виставки у провідних культурних центрах країни

УДК: 
7.07+372.874
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Мільчевич С. І. Промисловий дизайн Закарпаття 40-х років ХІХ – 30-х років ХХ століття: культурологічний аспект : дис. … канд. мист. : 26.00.01 / Львів. нац. акад. мистец. Львів, 2009. 219 с.

2. Розпорядженя Министерства школьництва и Нар. Освѣти з дня 26 януара 1927, числ. 4228. Урядовый вѣстник школьного оддѣла цивильноѣ управы Подкарпатськоѣ Руси. 1927. Ч. 6. С. 27-39.

3. Розпорядженя Министерства школьництва и Нар. Освѣти з дня 6 мая 1930, числ. 47,415-І, котрым упорядковуються нормальнѣ учебнѣ основы для народных школ. Урядовый вѣстник школьного оддѣла цивильноѣ управы Подкарпатськоѣ Руси. 1930. Ч. 8. С. 57-132.

4. Розпорядженя Министерства школьництва и Нар. Освѣти з дня 8 октобра 1934, числ. 51.568. Урядовый вѣстник школьного оддѣла цивильноѣ управы Подкарпатськоѣ Руси. 1934. Ч. 4. С. 116-119.

5. Шмагало Р.Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст. : структурування, методологія, художні позиції : монографія. Львів : Українські технології, 2005.528 с. : 742 іл.

6. Lepš F. Illustrovaný nástin osnov kreslení. Praha : nákladem vlastním, 1923. 63 s.

7. Karkan A. Vývoj Užhorodu, Mukačéva, Beregova a Chustu. Technická práce v zemi Podkarpatoruské (1919–1933). 1933. № 1. S. 66-84.

8. Pešina J. Národni školstvi na Podkarpatské Rusi. Podkarpatska Rus : sborník hospodářského, kulturního a politického poznáni Podkarpatské Rusi. 1936. № 1. S. 259-266.

9. Sapák J. Výlet na Podkarpatskou Rus : průvodce po architektuře Užhorodu a Mukačeva. Architekt. 2003. № 4. S. 31-33.

10. Teige K. Průmyslové uměni. Stavba. 1926. № 2. S. 37-44.

11. Vondrová A. Český funkcionalismus 1920-1940 : architektura. Praha : UPM, 1978. 128 s.