Надгробкові портрети представників шляхетських родів у контексті еволюції скульптури Ренесансу та маньєризму на сучасних західноукраїнських землях у другій половині XVI – на початку XVII ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
254-267
Анотація: 

Досліджено надгробкові портрети представників шляхетських родів у контексті еволюції скульптури Ренесансу та маньєризму на сучасних західноукраїнських землях у другій половині XVI – на початку XVII ст. Аргументовано, що відзнакою цієї еволюції стала синхронізована рецепція стильових впливів, найвища консолідація ренесансної традиції наприкінці XVI ст. й наступне внутрішнє урухомлення стильової системи на початку XVII ст. як передвістя нових художніх форм. Умотивовано значущість у розвитку надгробкової скульптури фундаторської діяльності шляхетських родів. На прикладі творчості провідних майстрів – Себастіана Чешека, Германа ван Гутте, Генріха Горста, Йогана Пфістера – охарактеризовано італійський та північний напрями портретної скульптури; виокремлено основні типи надгробків та в еволюційній послідовності розкрито їхні образно-стилістичні особливості.

УДК: 
347.782(477.8)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Любченко В. Львівська скульптура XVI – XVII ст. Київ : Наукова думка, 1981. 216 с., іл.

2. Оврах О. Жіночий образ у творах львівських скульпторів кінця XVI – першої половини XVII ст. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2008. Вип. 19. С. 410-418.

3. Оврах О. Надгробки Яна Пфістера: стилістичні особливості. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2008. Вип. 19. С. 352-361.

4. Овсійчук В. Українське мистецтво другої половини XVI – першої половини XVII ст.Київ : Наукова думка, 1985. 184 с., іл.

5. Пшик В. Відоме і невідоме в творчій спадщині Іоана Пфістера. Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького : дослідження і матеріали. Наук. збірн. / упорядн. Ю. Бірюльов, В. Пшик. 2016. Вип. V. С. 61-71.

6. Gębarowicz M. Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI – XVIII w. Wrocław : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. 449 s., 50 il.

7. Gębarowicz M. Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego Renesansu w Polsce .Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Łodzi, 1962. 416 s., 171 il.

8. Gębarowicz M. Szkice z historii sztuki XVII w. Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu, 1966. 337 s., 175 il.

9. Kozakiewicz H. Renesans i manieryzm w Polsce. Warszawa : Auriga, 1978.  174 s., il.

10. Kozakiewicz H., Kozakiewicz S. Renesans w Polsce. Warszawa : Arkady, 1976. 280 s., il.

11. Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI – XVII wieku. Lwów : Księgarnia H. Altenberga, 1901. 228 s., 103 il.

12. Przypkowski T. Jan Pfister. Sprawozdania PAN. 1931. № 2. S. 12-13.

13. Studia Renesansowe : w II t. / pod. red. M. Walickiego. Wrocław : Zakład im. Ossolińskich, 1956. T. I 391 s., il.

14. Studia Renesansowe : w II t. / pod. red. M. Walickiego. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957. T. II. 407 s., il.

15. Złat M. Leżące figury zmarłych w polskich nagrobkach XVI w. Warszawa : Wiedza, 1969. 210 s., il.