Імпровізації імпресіонізму в практиці Олександра Мурашка: синтез об’єктивної емпіричної дійсності та суб’єктивних вражень як підготовка до художнього узагальнення натури

Випуск вісника: 
Сторінки: 
40-50
Анотація: 

У статті розглянуто імпресіоністичний досвід видатного українського колориста першої третини XX ст. О. Мурашка, який акумулював інноваційні практики європейського модерну 1870–1910-х років через засвоєння особливостей французького ар нуво та мюнхенського юґендстилю. Імпресіонізм утворився на тлі загальноєвропейської кризи позитивізму, презентувавши альтернативний антиакадемічний напрям, що впроваджував новий ірраціонально-суб’єктивний погляд на мистецтво. Встановлено концептуальний зв’язок між тогочасними прогресивними тенденціями ар нуво та практичною діяльністю О. Мурашка в період його стажування у Парижі 1900–1903-х. Проаналізовано основні імпресіоністичні твори, виокремлено образотворчі прийоми та особливості. По поверненню з Європи О. Мурашко став одним із засновників Української академії мистецтв. Через його творчу практику та подвижницьку педагогічну діяльність інновації ар нуво поширилися у художню освіту України

УДК: 
75. 03 (477) «19»
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Амеліна Л. Олександр Мурашко: «Будьте в мистецтві як діти – щирими й безпосередніми». Образотворче мистецтво. 2013. № 1. С. 76–77; Добріян Д. Експонентська діяльність Олександра Мурашка у Києві. Треті Платонівські читання : тези доповідей Міжнар. наукової конф. Київ : Фенікс, 2016. С. 16–17; Мурашко Олександр Олександрович. Українська академія мистецтва. Спец. випуск : Професори НАОМА (1917 – 2012). 2012. С. 159–160; Українська академія мистецтва. Історія заснування та фундатори : монографія / вступ. ст. Олена Кашуба-Вольвач. Київ : Родовід, 2015. 267, [5] с. : іл.
 2. Вентури Л. От Мане до Лотрека / под ред. А. Г. Габричевского. Москва : Изд-во иностранной лит., 1958. 132 с. : ил.
 3. Жбанкова О. Імпресіонізм. Українські враження. Музейний провулок. 2009. № 3 (14). С. 10–21.
 4. Імпресіонізм в Україні / під. ред. Л. Толстова, авт. ст. : Н. Асеєва, О.Денисенко. О.Жбанкова. Київ : Галея, 2011. 240 с.
 5. Кемпінсский З. Польский импрессионизм / пер. с польск. Е. К. Шпак. Варшава : Аркады, 1961. 42 с.
 6. Лобановський Б. Українське мистецтво другої половини ХIX – початку XX ст. Київ : Мистецтво, 1989. 208 с. : іл.
 7. НХМУ: ДАФ. Ф. 12. Оп. 1. Од. зб. 1; НХМУ: ДАФ. Ф. 12. Оп. 1. Од. зб.4; НХМУ. ДАФ. ф. №17, оп.1, од.зб.3, арк.124
 8.  Овсійчук В. Олекса Новаківський / від. за випуск С. Павлюк, ред. М. Горбаль, О. Козакевич. Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1998. 332 с. : іл.
 9.  Олександр Олександрович Мурашко. 1875-1919 / упоряд. А. П. Шпаков. Київ : Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР, 1959. 43 с.
 10.  Павельчук І. На перехресті модерну: Федір Кричевський на шляху до постімпресіонізму : навч. посіб. для студ. мистец. та мистецтвозн. спец. вищ. навч. закл. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2018. 99 с.
 11.  Папета С. Синтез художньої освіти і практики в діяльності Київської студії Олександра Мурашка. Культура і сучасність. 2005. № 2. С. 108–114.
 12.  Сліпко-Москальців К. О. Мурашко. Харків : РУХ, 1931. 55 с. : іл.
 13.  Тугенхольд Я. Пейзаж у французькому малярстві. Мистецтво. 1919. Ч. 5–6. С. 31–45.
 14.  Федько-Шілз С. Цвіт сакури для Густава Клімта: дещо про японську естетику та її впливи на європейське мистецтво. Музейний провулок. 2009. № 1(12) : січень-квітень. С. 32–43.
 15.  Членова Л. Олександр Мурашко. Сторінки життя і творчості. Київ : Артанія Нова, 2004. 256 с. : кол. іл. 
 16.  Arsène Alexandre. Préface au «Catalogue de l’Exposition Toulouse-Lautrec à la Galerie Durand-Ruel». Paris, 1902.
 17.  Kaoru Matsumoto. Cézanne and Hokusai: The Image of the Mountain. Montreal, Quebec, Canada : McGill University, 1993. 122 р. URL : http://www. digitool.library.mcgill.ca/thesisfile26072.pdf. (дата звернення: 20.04.2015)
 18. Wittlich Petr. Secesja. Sztuka i życie. Warszawa : Wydawnictwо Artystyczne i Filmowe, 1987. 207 s.