Проблема традиції у творчості художників-графіків Івано-Франківщини

Випуск вісника: 
Сторінки: 
268-282
Анотація: 

Одним з актуальних питань у вітчизняному мистецтвознавстві є переосмислення подій та явищ минулого з метою створення цілісної картини розвитку українського мистецтва. Важливим для розуміння цих явищ є дослідження творчої спадщини українських митців, які тяжіли до стилістики народних художніх промислів. Проаналізовано значення традиції у творчості сучасних художників-графіків у контексті збереження національної культури; відзначено професійну інтерпретацію етномистецької традиції, яка відображається в процесах ідентифікації та самовизначення. Проаналізовано феномен аматорства та фольклоризму у графіці Івано-Франківщини. У статті розглянуто творчість професійних художників-графіків і аматорів. Виявлено вплив художньої культури Прикарпаття, зокрема народних промислів, на творчість художників-графіків

УДК: 
76.071.1(477.86)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Баран В. Досвітні вогні (Графіка О. Гнатюка з селища Жовтень). Прикарпатська правда. 1966. 21 січня.

2. Бойчук В. По той бік сокровенного Мирослава Ясінського. Музейний простір. 2016. 15 лютого. URL: http://prostir.museum/ua/post/36602 (дата звернення : 27.06.2018).

3. Звіжинський А. Володимир Гуменний – живопис, графіка, міфологія. Art Ukraine. 2014. 26 березня. URL: http://artukraine.com.ua/a/volodimir-gumenniy--zhivopis-grafika-mifologiya-/ (дата звернення : 09.09.2017).

4. Звіжинський А. Володимир Гуменний та його художня. Збруч. 2014. 12 березня. URL : http://zbruc.eu/node/19888 (дата звернення : 09.09.2017).

5. Лукань В. Г. Вибрані статті про мистецтво. Явища. Постаті. Імена. Івано-Франківськ : видавець Третяк І. Я., 2009. 240 с. : іл.

6. Макойда О. Художньо-освітня та популяризаторська діяльність Осипа Сорохтея : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. С. 214−221.

7. Микола Іванович Грепиняк – митець та дослідник народного мистецтва Гуцульщини. URL: http://referat.co/ref/111985 (дата звернення : 09.11.2017).

8. Миколайчук С. Довершеність графічного пейзажу [Про творчість художника-графіка Остапа Романовича Гнатюка]. Західний кур’єр. 1999. 30 квітня. C. 7.

9. Новійчук В. І. Народно-професіональні зв’язки та тенденції розвитку фольклорних форм творчості. Українська художня культура : навч. посібник. Київ : Либідь, 1996. С. 314-332.

10. Опанас Заливаха : альбом / упорядник Б. Мисюга. Київ : Смолоскип, 2003. 160 с. : іл.

11. Пелипейко І. А. Його надихає Шевченко. Рідне слово. 2003. 6 березня. С. 2.

12. Сафонова Т. В. Украинский экслибрис : декор и орнаментація. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 5 (31). С. 160-164. URL: http://www.gramota.net/materials/3/2013/5-1/42.html (дата звернення : 09.09.2017).

13. Соломченко О. Добре серце художника [Про майстра екслібриса з Косова І. Г. Пантелюка]. Прикарпатська правда. 1982. 27 червня.

14. Станкевич М. Проблеми етномистецької традиції в модерні й авангарді/ Мистецтвознавство 2000: Науковий збірник. Львів : Видав. СКІМ, 2001. С. 9-16.

15. Яців Р. М. Львівська графіка 1945-1990 : традиції та новаторство. Київ : Наукова думка, 1992. 119 с. : іл.