«Господи нехай буде благословення Твоє на цьому місці»: іконографія та причини популярності св. Антонія і Теодосія Печерських на творах риботицьких майстрів 1670–1750-х рр.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
93-107
Анотація: 

У статті розглянуто іконографію і причини популярності св. Антонія і Теодосія Печерських на іконах риботицьких майстрів 1670–1750-х рр., що здебільшого працювали для церков Перемиської та Мукачівської єпархій української (руської) церкви. Виявлено, що переважно образи преподобних риботицькі майстри малювали на цокольних іконах іконостасів. На прикладі понад 20-ти таких творів з’ясовані особливості іконографії обох святих, простежено, що взірцями стали гравюри львівських і київських богослужбових книг, однак у відтворенні церкви на окремих іконах використані мотиви місцевої архітектури. Образи монахів, засновників чернечого киновійного життя у мистецтві західних єпархій української церкви, з одного боку були свідченням єдності з духовним центром, яким був Київ, з другого, вони виступали взірцем для наслідування. До популяризації їхніх образів могли також спричинитися монастирі, розташовані поблизу Риботич

УДК: 
7. 046; 7.041.6
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Візитація Яслиського деканату 1744 і 1761 рр. Державний архів у Перемишлі. Акти Греко-католицької єпархії (ABGK). № 26. 79 с.
 2. Александрович В. «Святий Феодосій Печерський» Івана Рутовича – депозит у збірці музею сакрального мистецтва Львівської духовної семінарії Святого Духа. Українська Греко-католицька церква і релігійне мистецтво (історичний досвід і проблеми сучасності) : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., 25-26 травня 2005 р. Львів-Рудно : Львівська духовна семінарія Святого Духа, 2005. Вид. 3. С. 121–135.
 3. Єлісєєва Т. Життя і творчість Йова Кондзелевича. Волинські єпархіальні відомості. 2017. № 1. С. 4.
 4. Лильо-Откович З. Святі Антоній і Феодосій Печерські в українському образотворчому мистецтві. Лавра. Часопис монахів студитського уставу. Унів : Святоуспенська Унівська лавра, 2000. № 1. С. 37-43.
 5. Павличко Я. Ікони цокольного та пророчого рядів Загорівського іконостасу Йова Кондзелевича. Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали ХІV Міжнар. наук. конф., 29-30 жовтня 2007 р. Луцьк : Волинський краєзнавчий музей, 2007. Вип. 14. С. 65-72.
 6. Пекар А. Нариси історії церкви Закарпаття. Т. І. : Єрархічне оформлення. Записки ЧСВВ. Рим : Видавництво оо. Василіян, 1967. Т. ХХІІ. 241 с.
 7. Шематизмъ всего клира епархій греко-кат. соєдиненыхъ Перемыской, Самборской и Сяноцкои на рокъ вотъ рожд. Христ. 1907. Жовква : Друкарня оо. Василіян, 1906. 452 c.
 8. Штефкова Я. Святі Антоній і Феодосій Печерські на цокольній іконі середини XVII cт. в іконостасі церкви Воздвиження Чесного Хреста в Дрогобичі. Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали ХV Міжнар. наук. конф., 25-26 вересня 2008 р. Луцьк : Волинський краєзнавчий музей, 2008. Вип. 15. С. 70-72.
 9. Giemza J. O sztuce sakralnej Przemyskiej eparchii. Słowem i obrazem. Łańcut : Muzeum-Zamеk w Łańcucie, 2006. 167 s.
 10. Janocha M. Ikonografia swiętych ojców ruskiego monastycyzmu. Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XIXX / Red. A. Gronek, A. Nowak. Kraków : «Wydawnictwo Szwajpolt Fiol», 2014. S. 27-56.
 11. Mokry W. Ławra Kijowsko-Peczerska jako kolebka monastycyzmu i ośrodek kultury narodowej na ziemiach ukraińskich w XI–XV wieku. Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XIXX / Red. A. Gronek, A. Nowak. Kraków : «Wydawnictwo Szwajpolt Fiol», 2014. S. 9-26.