Образотворча ґенеза художньої форми Михайла Селезінки

Випуск вісника: 
Сторінки: 
332-343
Анотація: 

Досліджується творчість народного художника України М. Селезінки, а саме живопис – на склі, у контексті формотворчих процесів початку ХХІ ст. Увагу приділено проблемі пошуку художньої форми, яка б акцептувала внутрішню позицію самого художника, його причетність до актуальних мистецьких процесів. Ґенеза художньої форми аналізується у зрізах мистецтвознавчої та філософської думки ХХ – ХХІ ст. (висліди практиків і теоретиків мистецтва В. Кандинського, А. Гільдебранда, К. Фідлера, Г. Вельфліна, Ґ.Зедльмайра, В. Ґофмана). На різних етапах формотворення простежено особливості структурних трансформацій «зовнішньої» та «внутрішньої» форми, їхнє смислове наповнення, художньо-образний контекст, органічний зв’язок з об’єктивною реальністю природних форм і їх пластичного узагальнення. Виявлено зміни стилістичної структури мистецького твору відповідно до тих творчих завдань, які ставив перед собою художник у кожному конкретному випадку. З’ясовано значення творчих експериментів художника в царині дослідження візуальної та художньої репрезентації світу

УДК: 
75.013.021(477.83)"20"(092)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Бычков В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства. Москва : Прогресс-Традиция, 2012. 840 с., ил.
 2. Кандинский В. К вопросу о форме. Семиотика и Авангард : антология / ред.-сост. Ю. С. Степанов, Н. А. Фатеева и др. ; под общ. ред. Ю. С. Степанова. Москва : Академический проект; Культура, 2006. С. 264-276.
 3. Гильдебрандт А. Проблема формы в изобразительном искусстве / А. Гильдебрандт. Западное искусствознание ХХ века. М. : Академический проект; Традиция, 2005. С. 48-133.
 4. Fiedler K. Schriften über Kunst. Köln, 1977. 267 s.
 5. Wölfflin H. Gedanken zur Kunstgeschichte. Basel, 1946. 365 s.
 6. Sedlmayr H. Der Tod des Lichtes. Übergangene Perspektiven zur modernen Kunst. Salzburg, 1964. 436 s.
 7. Воррингер В. Абстракция и одухотворение. Западное искусствознание ХХ века. Москва : Академический проект; Традиция, 2005. С. 243-255.
 8. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы : пер. с нем. А.Белобратова / ред. И. Чечот и А. Лепорк. Санкт-Петербург : Академический проект, 2004. 560 с., ил.
 9. Иванов В. Форма зиждущая и форма созижденная. Семиотика и Авангард : антология / ред.-сост. Ю. С. Степанов, Н. А. Фатеева и др. ; под общ. ред. Ю. С. Степанова. Москва : Академический проект; Культура, 2006. С. 277-283.
 10. Арсланов В. Г. Западное искусствознание ХХ века. Москва : Академический проект; Традиция, 2005. 864 с.
 11. Ванеян С.С. Пустующий трон. Критическое искусствознание Ханса Зедльмайра. Москва : Прогресс-Традиция, 2004. 416 с.