Кушнірство на Покутті: історичні аспекти становлення та шляхи відродження промислу

Випуск вісника: 
Сторінки: 
108-123
Анотація: 

Обробка овчини та виготовлення виробів з неї займали провідне місце серед народних промислів Покуття. Рівень і масштаби виробництва обумовлювалися соціальними та економічними відносинами на всіх етапах історичного розвитку. Висвітлення історичних аспектів становлення кушнірського промислу на Покутті дало змогу розкрити фактори, які сприяли розвитку й занепаду кушнірства, виявити осередки виробництва, а також розглянути шляхи відродження промислу як явища матеріальної культури

УДК: 
745.53(477.86-ІІ+477.43/47)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Тищенко О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (ХІІІ – ХVIII ст.) : навч. посібник. Київ : Либідь, 1992. 192 с.
 2. Балушок В. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників. Київ : Наукова думка, 1993. 118 с.
 3. Кіщук Н. М. Історичні аспекти становлення шкіряних промислів на Покутті. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2017. Вип. 33. С. 53–65.
 4. Wystawa etnograficzna Pocucia w Kolomyi przez Marcelego Turkawzkiego. Krakow : Czcionkami drukarni «Czacu», 1880. 55 s.
 5. Кройтор К. Г., Патлажан Ю. І. Снятин. Історія міст і сіл УРСР Івано-Франківська область. Київ : Інститут історії академії наук УРСР, 1971. С. 516–527.
 6. Hornowa Е. Stosunki economiczno-społeczne w miastach ziemi Halickij w latach 1590–1648. Opole, 1963.
 7. Бойчук Б. До історії народного мистецтва Покуття. Народознавчі Зошити. 1999. №4. С. 538–549.
 8. Васюта К. І. Івано-Франківськ. Історія міст і сіл УРСР Івано-Франківська область. Київ : Інститут історії академії наук УРСР, 1971. С. 53–80.
 9. Тисмениця Історія міст і сіл УРСР Івано-Франківська область / [текс] Бернацек Т. В, Духнич В. О., Крамченко А. О., Сьома О. П. Ред. кол. тома: Чернов О. О. (гол. редкол.). Київ : Інститут історії академії наук УРСР, 1971. С. 228–237.
 10. Городенка. Історія міст і сіл УРСР Івано-Франківська область : у 26 т. / [текс] Г. І. Патика, І. У. Перекопський Ред. кол. тома: Чернов О. О. (гол. редкол.). Київ : Інститут історії академії наук УРСР, 1971. С. 173-183.
 11. Снятин над Прутом: Частина перша. Нариси історії міста та околиць від найдавніших часів до початку ХХ століття / В. Я. Харитон, М. М. Тимофійчук. Снятин : Прут-Принт, 2003. 224 с.
 12. Slownik Geograficzny Krolestwa Polskiego і innjch krayow slowianskich. Warszawa. 1884. T. 5. S. 860.
 13. Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. Івано-Франківськ, 1994. Т. 5. С. 119
 14. Towarzystwo kuśnierzy i białoskórników w Tyśmienicy. Kurjer Lwowski, 1892. № 17.
 15. Волосенко П. Тисмениця. Нью-Йорк : Накладом Тисменецьких Земляків, 1958.
 16.  Przemysł domowy w Uhnowie. Kurjer Lwowski, 1890. № 202.
 17. Бажанський М. Творчий динамізм патріотизму моїх земляків. Від перших проявів організованих суспільних гуртків, церковних браств, ремісничих цехів – аж до «Січей», «Соколів», «Просвіт», «Рідних шкіл» та бойових формацій і політичних партій. Детройт, 1983. 256 с.
 18. Історія Завалля : Історико-етнографічний опис / Е. Храпко. Коломия : Вік, 1997. 285 с.
 19. Шмагало Р. Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції. Львів : Українські технології, 2005. 528 с. : 742 іл.
 20. Молинь В. До історії художньо-промислових шкіл Станіславщини в другій половині ХІХ ст. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Спецвипуск ІІІ. 2007. С. 71.
 21. Кречковський Л. Етнографічна виставка. Енциклопедія Коломийщини. Зшиток 3, літера В : довідкове видання / за ред. М. Васильчука, М. Савчука Коломия : Вік, 2000. С. 128-129
 22. Господар і промисловець. 1909. №2
 23. Chirowski D. Dzieje miasta Tyśmienicy. Lwów : Nakladem Prasowej Agencji Informacyjnej WSCHOD we Lwowie, 1938. 78s. 25 il.
 24. Герасимович І. Ярмарки і торги на Покуттю. Діло. 1886. № 88. С. 2.
 25. Сапеляк О. Обробка шкіри та вироби з неї на Покутті. Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 327-340.