Художники-графіки Кам’янеччини останньої третини ХХ – початку ХХІ століття: видова, художньо-стильова та сюжетно-тематична специфіка творів

Випуск вісника: 
Сторінки: 
68-77
Анотація: 

Стаття присвячена розвитку мистецтва графіки Кам’янця-Подільського в останній третині ХХ – на початку ХХІ ст. Зокрема, розглянуто графічну спадщину художників Бориса Негоди (1944 р. н.), Олександра Миронюка (1955-1992), Анатолія Лучка (1941-2015) та Аркадія Данилюка (1936 р. н.), творчий доробок яких окреслює цей історичний період. На основі мистецтвознавчого аналізу графічних творів визначено, у яких різновидах графіки працювали і до яких тем найчастіше зверталися зазначені художники, а також досліджено художньо-стильове забарвлення їхніх творів. Зазначено, що митці працювали в різних за призначенням видах графіки: станковій, книжковій, прикладній, робочій та плакаті; зверталися до різноманітних сюжетів тематичної композиції, портрету, пейзажу й натюрморту; багато робіт виконані в стилістиці, що тяжіє до реалізму, а також декоративній і дещо аванґардній манерах. Діапазон творчих пошуків художників не має конкретних меж, а визначається власними вподобаннями митців

УДК: 
76(477.43-21)˝19/20˝
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст. Історіографія. Біобібліографія. Матеріали. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. міськ. друк, 1993. 480 c.

2. Владич Л. Мовою графіки. Огляди. Статті. Рецензії. К. : Мистецтво, 1967. 247 с.

3. Гладченко П. Працею звеличені : художньо-документальні нариси про славних людей Кам’янеччини. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. С. 278-282.

4. Грищук Б. Світ співучий чорно-білий. Радянське Поділля. 1986. 9 трав.  С. 4.

5. Дільманбетова М. Мистецький храм художника Бориса Негоди : Собор муз. Слово і час. 2007. № 6. С. 95-96.

6. Дугаєва Т. Мистецтво щастя. Борис Негода : 70. Версії. Чернівці. 2014 URL : http://versii.cv.ua/kultura/mistetstvo-shhastya-boris-negoda-70/30255.html. (дата звернення 18.06.2018).

7. Лагутенко О. Нариси з історії української графіки ХХ століття. К. : Грані-Т, 2007. 168 с.

8. Митці Буковини : Енциклопедичний довідник / авт.-упоряд. Т. Дугаєва, І. Міщенко. Чернівці, 1998. Т. 1. 128 с. : іл.

9. Приватний архів Анатолія Лучка. Графічні твори А. Лучка.

10. Приватний архів Аркадія Данилюка. Графічні твори А. Данилюка.

11. Приватний архів Бориса Негоди (далі ПАБН). Графічні твори Б. Негоди.

12. ПАБН. Олесько Л. Акватинта – це, на жаль, не сучасно (вирізка з невідомої газети).

13. Приватний архів Олександра Миронюка. Графічні твори О. Миронюка.

14. Урсу Н. О. Кам’янецька ведута. Кам’янець-Подільський, 2000. 39 с. : іл.

15. Урсу Н. О. Митці Кам’янця-Подільського: архітектори, мистецтвознавці, художники : монографія. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2016. 240 с. : іл.

16. Яцемірська Н. У картин близнюків немає. Український часопис «Ключ» URL : http://klyuch.com.ua/m/articles/tabloid/u-kartyn-blyznyukiv-nemae/. (дата звернення 25.05.2018)