Ікони 1688–1691 рр. котанського іконостаса майстра Якова з Риботич

Випуск вісника: 
Сторінки: 
57-69
Анотація: 

У статті розглянуті ікони, що первісно належали одному іконостасу церкви св. Козьми і Дем’яна в Котані на Лемківщині (Польща). Сьогодні ікони та конструкції цього ансамблю збеоігаються у різних музеях і в церкві в Дешниці, місце збереження деяких не встановлене (відомі за фото 1960-х рр.). Ікони мають три дати виконання на обрамленнях намісних ікон (1688, 1689, 1691 рр.) і підпис майстра – Яцентія (Якова) з Риботич. Ікони котанського іконостаса є найбільш показовими у творчій спадщині риботицьких майстрів XVII cт. і є одними з основних джерел до виявлення тенденцій авторської манери малярства та декоративного різьблення у 1680–1690-х рр. Оцінюючи рівень виконання творів з котанського іконостаса та зіставляючи інформацію з архівних джерел, можна дійти висновку, що майстер Яків був одним з тих, хто активно спричинився до розвитку діяльності риботицького малярського осередку

УДК: 
7. 046; 7.041.6
Мова публікації: 
Англійська
Список літератури: 
  1. Візитація Бецького деканату 1743, 1744, 1761 рр. // Державний архів в Перемишлі. Акти Греко-Католицької єпархії (ABGK). № 19. С. 61.
  2. Візитація Дукельського деканату 1775 і 1780 рр. // Державний архів в Перемишлі. Акти Греко-Католицької єпархії (ABGK). № 21. С. 1, 32.
  3. Візитація Дукельського деканату 1765 р. // Державний архів в Перемишлі. Акти Греко-Католицької єпархії (ABGK). № 20. С. 16.
  4. Магістрат м. Самбора, Перемишльської землі, Руського воєводства // Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Ф. 43. Оп. 1. Спр. 131.
  5. Ałeksandrowycz W. Rybotycki ośrodek malarski w drugiej połowie XVII wieku. PolskaUkraina 1000 lat sąsiedztwa. Przemyśl, 1994. T. 2. S. 341–350.
  6. Biskupski R. Sztuka Kościoła prawosławnego i unickiego na terenie diecezji przemyskiej w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. PolskaUkraina 1000 lat sąsiedztwa. Przemyśl, 1994. T. 2. S. 351–370.
  7. Giemza J. Cerkwie i ikony Łemkowszczyżny. Rzeszуw : Libra, 2016. 656 s.
  8. Giemza J. O sztuce sakralnej Przemyskiej eparchii. Łańcut : Muzeum-Zamеk w Łańcucie, 2006. 167 s.