Медаль – спроба визначення

Випуск вісника: 
Сторінки: 
70-76
Анотація: 

У статті висвітлюється сучасна дискусія на тему визначення художньої медалі, що завдяки новітнім експериментам давно перестала відповідати звичним критеріям: форма – кругла, матеріал – метал, призначення – коммеморативне тощо. Пропонується напрямок пошуку відповіді, пов'язаний не з тими чи іншими параметрами медалі, а з рецепцією між нею та глядачем

УДК: 
737.2
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Гладкий В. Д. Словарь нумизмата. Москва : «ЗАО Центрполиграф», 2006. 382 с.

2. Казаманова Л. Н. Введение в античную нумизматику : учебное пособие / отв. ред. Н. А. Фролова, Г. А. Кошеленко ; Государственный исторический музей. 2-е изд. Москва : ИНФРА-М, 2013. 360 с. : ил.

3. Потин В. М. Монеты, клады, коллекции. Очерки нумизматики.  Санкт-Петербург : «Искусство-СПБ», 1993. 303 с. : ил.

4. Словарь нумизмата : пер. с нем. / Х. Фенглер, Г. Гироу, В. Унгер. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : «Радио и связь», 1993. 408 с. : ил.

5. Hill G. F. Medals of the Renaissance. London Edinburgh Glasgow New York Toronto Melbourne Cape Town Bombay : Oxford University Press, Humphrey Milford Publisher to the University, 1920. 272 р.

6. Pollack Ann Shaper. What is Medal? Behind the mask (newsletter of the medallic art society of canada). 2001. Issue 1. October Р. 3.

7. Scher Stephen K. What is Medal? MCA Advisor. 2010. Volume 13. № 5. May. Р. 5-6.