Вплив релігійно-світоглядних ідей на формування образу жінки в мистецтві палеоліту в домінантних системах знаків Зодіаку

Випуск вісника: 
Сторінки: 
42-56
Анотація: 

На основі мистецтвознавчого та релігієзнавчого аналізу жіночих скульптурок верхнього палеоліту простежена еволюція художнього образу жінки. Встановлено, що провідні релігійні ідеї того часу відображаються у характеристиках домінантних тоді зодіакальних знаків. Так, культ жінки-родоначальниці та звіра-тотема отримав відображення в характеристиці знаків Діви і Лева, домінантних у 39 – 35 тис. до н.е. Уявлення про містичний зв’язок жінки з травоїдними тваринами, які сприймались як зооморфні образи чоловічої запліднювальної сили, відобразилося у характеристиках домінантних у 30 – 24 тис. до н.е. знаків Тельця, Овна й Риб, що позиціонують зв’язок із землею, родючість, поєднання протилежних чоловічого і жіночого начал. Розвиток уявлень про душу, яка бачилась у вигляді пташки й синтезувалася з образом жінки – носительки душ ненароджених дітей, відобразився у характеристиці домінантного в 18 – 15 тис. до н.е. знака Скорпіона, який позиціонує перетворення матерії на духовне начало (безсмертного птаха Фенікса)

УДК: 
7.031
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
  1. Бойченко І. В. Філософія історії : підручник. Київ : Т-во «Знання», КОО, 2000. 723 с.
  2. Гурштейн А. А. Археоастрономическое досье: когда родился Зодиак? Земля и вселенная. Научно-популярный журнал Российской академии наук. 2011. № 65. С. 48 –61.
  3. Ефименко П. П. Первобытное общество. Очерки истории палеолитического времени. Вып. 2. Ленинград : Наука, 1953. 664 с.
  4. Лазуков Г.И., Гвоздовер М. Д., Рогинский Я. Я. Природа и древний человек (основные этапы развития природы, палеолитического человека и его культуры на территории СССР в плейстоцене). Москва : Мысль, 1991. 223 с.
  5. Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. Ленинград : Искусство, 1985. 298 с.
  6. Формозов А. А. Памятники первобытного искусства на территории СССР. Москва : Наука, 1980. 130 с.
  7. Чмыхов Н. А. К семантике орнаментальных схем катакомбной керамики. Некоторые вопросы археологии Украины. Киев : Вища школа,1977. С. 14 – 31.
  8. Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України : курс лекцій. Київ : Либідь, 1992. 376 с.
  9. Шилов Ю. А. Космические тайны курганов. Москва : Молодая гвардия, 1990. 66 с.

10. Юрковец В. Постер «Климатические корреляции». URL: valery yurovets @ gmail.com.iadastro.ucoz.ru/poster na russkom.pdf.