Роль образу янгола e творчості Я. Мальчевського

Випуск вісника: 
Сторінки: 
265-271
Анотація: 

Стаття присвячена аналізу образів янголів, які застосовував Я. Мальчевський у своїй художній спадщині. У статті розкривається зміст та роль янголів для передачі символічного змісту картин цього автора, методи та самобутність зображення цих міфологічних істот.

Розглянута система спеціальних засобів і прийомів для передавання прихованого сенсу при відтворенні образів янголів. Проблема передачі ідей художнього твору за допомогою символу надприродної істоти яскраво розкривається у творчості польського митця Я. Мальчевського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Аналіз цих художніх робіт дозволяє побачити як символістичний образ янгола впливає на свідомість глядача

УДК: 
7.071.1:041.2
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Важни Т. Ангели помічники Бога й друзі людини. Львів : Свічадо, 2012. 127 с.

2. Молитви у важкі хвилини життя / Томаш Важни. Львів : Свічадо, 2011. 117 с.

3.. Черняков І. Т. Михаїл Архангел. Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ : Наукова думка, 2009. Т. 6 : Ла–Мі. С. 686.

4. Тананаева Л. И. Три лика польского модерна. СПб. : Алетейя, 2006. 206 с.

5. Волков Н. Н. Композиция в живописи. Москва : Искусство, 1977. 262 с.