Графіка Мирона Яціва: мистецькі пошуки 1960-х – 1990-х років

Випуск вісника: 
Сторінки: 
255-264
Анотація: 

У статті розглядається графіка М. Яціва, одного з провідних львівських митців, у контексті проблем стилістичних і концептуальних пошуків, інноваційних експериментів, що виявили себе в межах львівського мистецького осередку. Виявлено, що митець орієнтувався на глибинні рефлексії, пропагуючи новітнє, прогресивне. Його роботи наповнені філософським змістом, втілені у графічних циклах, присвячених пошукам національної теми. Увага фокусується на обдарованості митця, творчість якого відповідала викликам часу. У статті підкреслено, що в сучасному українському мистецтвознавстві актуальним є поглиблений аналіз художніх процесів, що відбувалися у другій половині ХХ ст., оскільки це сприяє розумінню шляхів розвитку мистецтва на сучасному етапі

УДК: 
76(477.83-25)”1960/1990”(092)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Василик Р. Я., Курліщук Б. Ф., Яців М. І. Методичні вказівки «Лінія і пляма в рапортній композиції» до курсу «Основи композиції». Львів : ЛДІПДМ, 1988. 20 с.
 2. Галушка О. Книжку про батька подарував гостям Роман Яців. За вільну Україну. 2001. 17 липня. С. 7.
 3. Голубець О. Графіка Мирона Яціва. Жовтень. 1988. № 5. С. 129–130.
 4. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття. Львів : Академічний експрес, 2001. 176 с.
 5. Грималюк Р. Новітній підхід до мистецтвознавчого жанру. Книжковий світ. 2001. №1(17). С. 14–15.
 6. Погорєлова Г. Шрифт на основі композицій Мирона Яціва : [кваліфікаційна робота бакалавра]. Львівська національна академія мистецтв, кафедра графічного дизайну, 2017. 33 с.
 7. Романович Ф., Яців Р. Голешів в історії, культурі та людських долях: Історико-краєзнавчі нариси, спогади. Львів : Простір-М, 2014. 414 с.
 8. Федорук О. Творчість, що близька за духом: [Рец. на кн: Яців М. 1929–1996: Життя і творчість / упор. Роман Яців. Львів, 2000. 366 с.]. Карби: Додаток до журналу «Образотв. мистецтво». 2002. № 1. С. 71.
 9. Яців Р. Львівська графіка 1945–1990. Традиції та новаторство. Київ : Наукова думка, 1992. 120 с.
 10.  Яців Р. Мирон Яців. 1929–1996. Життя і творчість. Львів : [б.в.], 2000. 357 с.
 11. Яців Р. Українське мистецтво ХХ століття. Ідеї, явища, персоналії : збірник статей. Львів, 2006. 351 с.