Дизайн недосліджених взірців виробів Ужгородської фабрики гнутих меблів на межі XIX і XX століть

Випуск вісника: 
Сторінки: 
151-169
Анотація: 

У статті висвітлено художньо-стильові, конструктивні та технологічні особливості дизайну недосліджених виробів Ужгородської фабрики гнутих меблів І. Гутмана на межі ХІХ і ХХ століть. Продукція згаданого виробника вже неодноразово була предметом дослідження одного з авторів, проте це явище висвітлювалось у контексті розвитку промислового мистецтва Закарпаття загалом. Саме тому, з огляду на широку номенклатуру, багато виробів фабрики залишилися недослідженими. У зазначений період у Європі з’явилася низка послідовників промислового виробництва гнутих меблів, які часто копіювали вироби фірми «Gebruder Thonet». На Ужгородській фабриці паралельно розвивався власний дизайн. Зокрема, крісла-гойдалки, салонні столи, підставки різного типу, етажерки, карнизи мали власні художні вирішення несучих каркасів. Ці вироби вирізнялися надмірною пишністю гнутих деталей і великою кількістю точених елементів. Однак згадана пишність гнутих завитків здебільшого слугувала зміцненню конструкцій меблів: зміцнення суцільних гнутих каркасів для протидії динамічним навантаженням (крісла-гойдалки); протидія зусиллям на розхитування (салонні столи, підставки) протидія прогинанню конструкції (карнизи); функції кронштейнів (карнизи, етажерки). Стиль цих виробів визначаємо як історизм.

УДК: 
7.05+658.512.2
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Мільчевич С. І., Мигаль С. П. Передумови становлення дизайну мебів в Закарпатті в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття. Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв. Харків : ХДАДМ, 2007. Вип. 7. С. 73–81.

2. Мільчевич С. І. Дизайн гнутих меблів в Закарпатті в останній третині ХІХ – першій половині ХХ століття. Культурно-історичний аспект. Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв. Харків : ХДАДМ, 2008. Вип. 14. С. 71–80.

3. Мільчевич С. І. Промисловий дизайн Закарпаття 40-х років ХІХ – 30-х років ХХ століття: культурологічний аспект : дис. ... канд. мист. : 26.00.01 / Львівська національна академія мистецтв. Львів, 2009. 183 с.

4. Мільчевич С. І. Дизайн Ужгородської фабрики гнутих меблів І. Гутмана на межі ХІХ та ХХ століть: художньо-стильові, конструктивні та технологічні особливості. Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв. Харків : ХДАДМ, 2012. Вип. 9. С. 40–56.

5. Long H. O vzácném dochování raných thonetových modelů. Téma židle : sborník materiálů ze sympozia, pořádaného u příležitosti 200 výročí narození Michaela Thoneta. Vsetín : Okresní vlastivědné muzeum, 1997. S. 26.

6. Reisner J. Produkce ohýbaných židli v minulosti ve světe moderních požadavku na sedací nábytek. Téma židle : sborník materiálů ze sympozia, pořádaného u příležitosti 200 výročí narození Michaela Thoneta. Vsetín : Okresní vlastivědné muzeum, 1997. S. 66–68.

7. Smejkal L. Školní lavice ǘrmy D.G.Fischel, obchodní uspěch severočeského nábytkářského průmyslu. Téma židle : sborník materiálů ze sympozia, pořádaného u příležitosti 200 výročí narození Michaela Thoneta. Vsetín : Okresní vlastivědné muzeum, 1997. S. 63–64.

8. Thillmann W. Boppardská židle a Thonetova myšlenka o sériové výrobě nábytku. Téma židle : sborník materiálů ze sympozia, pořádaného u příležitosti 200 výročí narození Michaela Thoneta. Vsetín : Okresní vlastivědné muzeum, 1997. S. 17–23.

9. Uhlíř J. Semper sursum : Jacob & Josef Kohn : první rakouská akciová společnost na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva : mistři secese a moderny. Olomouc : Era, 2005. 152 s. : 213 obr.

10. Uhliř J. Thonet : Poryni-Videň-Morava. Olomouc : Era, 2001. 195 s. : 254 obr.

11. Uhlíř J. Souhra estetiky a konstrukce v Thonetově nábytku. Valašsko : vlastivědná revue (Historie – příroda – lidé – umění – události). 2002. №1. S. 29–31.

12. Uhlíř J. Konec Thonetova privilegia. Valašsko : vlastivědná revue (Historie – příroda – lidé – umění – události). 2004. № 12. Str. 8–10.

13. Ungarische bugholzmöbel um 1900. Katalog der Ungvarer Möbelfabriks – Aktien Gessellschaǜ / Hrsg. G. Dry. Munchen : Verlag Dry, 1983. 78 s. : 654 ill.

14. Thonet bentwood & other furniture The 1904 illustrated catalogue / red. Christopher Wilk. New-York : Dover publications, 1980. 154 p. : 769 ill.