Художні особливості та типологія предметних мотивів і об’єктів на мацевах Східної Галичини XVI – першої третини XX ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
148-160
Анотація: 

Важливим мистецьким елементом або знаковим текстом давніх юдейських кладовищ є намогильні камені – мацеви. Найпоширенішими мотивами в декоративному оздобленні галицьких мацев є зооморфні, орнітоморфні та рослинні мотиви, які використовувалися також у всіх інших видах єврейського мистецтва. Зображення предметних мотивів і більших об’єктів є не менш оригінальним способом декоративного оздоблення фасадів мацев Східної Галичини XVI – першої третини XX ст. та потребує окремого ґрунтовного наукового дослідження.

Представлення цих мотивів на фасадах мацев надає глядачеві достатньо багато візуальної інформації про конкретну особу навіть без перекладу та розшифрування самого тексту епітафії, який, здебільшого, корелює та суттєво доповнює, тлумачить, інформує, розширює та уточнює символіку кам’яної різьби верхньої частини мацеви. Іноді символічне зображення не було безпосередньо пов’язане з текстом, мало винятково декоративне значення та містило традиційні юдейські символи чи знаки.

Відзначаємо прагнення майстрів-каменерізів до оригінальності, художньої індивідуальності, впізнаваності конкретного об’єкта як характерну особливість використання предметних мотивів для оздоблення мацев, а також значний вплив родинних традицій з наданням своєрідного авторського вирішення побудови композиції або майнового стану замовника з спрощенням чи ускладненням різьбленого декору та вишуканості композиції.

До нашого часу збереглося надзвичайно мало пам’яток каменерізного мистецтва XVI – XVII ст., що унеможливлює надання повної характеристики художніх особливостей меморіальної пластики, а переважна більшість збережених пам’яток були встановлені над похованнями у кінці XVIII та у XIX ст. і збереглися до першої третини XX ст. Стаття ґрунтується на матеріалах натурних досліджень давніх юдейських кладовищ у межах Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей, зокрема: Белза, Бродів, Болехова, Бурштина, Буська, Добромиля, Дрогобича, Заболотова, Косова, Кременця, Кутів, Миколаєва, Лешнева, Рогатина, Старого Роздолу, Сколе, Снятина, Солотвина, Станіславчика, Старого Самбора, Тернополя, Турки, Щирця, Яблунева, Язлівця та ін. У статті досліджено окремі зразки різьбленого декору, проаналізовані та описані особливості композиційних прийомів і специфіка їх художнього та пластичного вираження на фасадах давніх мацев досліджуваного реґіону.

УДК: 
726.8.04(=411.16)(477.83/.86)"15/19"
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
  1. Бойко Х. Дизайн фасаду мацев. Вісник НУ «Львівська політехніка». «Архітектура» №728. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. С. 203-211.
  2. Бойко Х. С. До методики наукового опрацювання єврейських кладовищ: європейський досвід. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків : ХДАДМ, 2008. № 9 (Сходознавчі студії. Вип. 1). С. 154-167.
  3. Бойко К. Искусство каменной резьбы древних мацев Восточной Галиции. Символика, особенности композиционных приёмов и специфика пластических изображений. От Библии до постмодерна. Статьи по истории еврейской культуры. Москва : Книжники, 2009. С. 494-529.
  4. Бойко Х. Натурні дослідження давнього єврейського кладовища в Бурштині. Збірник матеріалів Науково-практичного семінару з питань охорони історико-культурної спадщини. Львів, 13-15 листопада 2006 р. та Науково-практичного семінару з питань історії та культури євреїв Галичини. Львів, 23-25 квітня 2007 р. Львів : Науковий центр іудаїки та єврейського мистецтва ім. Ф. Петрякової, 2007. С. 102-118.
  5. Гоберман Д. Еврейские надгробия на Украине и в Молдове. Москва : Имидж, 1993. 314 с.
  6. Котляр Є. Данило Щербаківський: Наукові розвідки та відкриття єврейського мистецтва. Народознавчі зошити. № 5 (119). 2014. С. 884-913.
  7. Левкович Н. Я. Декоративно-ужиткове мистецтво євреїв Східної Галичини XVIII – першої третини XX ст. Львів, 2016. 508 с.
  8. Науково-методична, облікова та описова документація для проведення досліджень історичних кладовищ, поховань та меморіалів: 10.2010 - 07.2011. Державний реєстраційний номер 0III U 003989.
  9. Святе Письмо Старого та Нового Завіту/ Повний переклад, здійснений за ориґінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами. Ukrainian Bible 63 DC. United Bible Societies 1991- 60 M. 324 с.
  10. Khaimowich B. The Jewish Tombstones of the 16th – 18 th Centuries from the Eastern Province of the Polish Kingdom: Study of the Iconography and Style Genesis. Jerusalem, 2005. Vol. I. 194 s., II. 236 s.