Історіографія українського іконопису першої половини ХХ ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
89-110
Анотація: 

Розвиток українського іконопису неможливо розглядати окремо від історії України. ХХ століття є особливим періодом в історії і українського народу, і сакрального мистецтва. У цій статті розглянемо період кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., приділяючи увагу розвитку іконопису в Західній Україні. Творчість мистців того часу створила основи подальшого продовження українського сакрального мистецтва в діаспорі та в Україні зі здобуттям її незалежності.

УДК: 
75.046.3
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1.     Арофікін В., Посацька Д. Каталог втрачених експонатів Національного музею у Львові. Київ-Львів, 1996. С. 25.

2.     Гах І. Культовий вітраж в історії національного мистецтва Українське сакральне мистецтво: 1994 рік : матеріали Міжнар. наук. конф. Львів, 1994. С. 83-88.

3.     Голубець М. Галицьке малярство. Львів, 1926. С. 25-26.

4.     Голубець М. Сто літ Галицького малярства. 1804–1904. Стара Україна. 1925, VІІІ-Х. С. 34-36, 147.

5.     Голубець М. Сучасне малярство Галицької України. Календар «Просвіти» на 1918 р. Львів, 1917. С. 163-165.

6.     Голубець М. Холодний. Українське мистецтво. Львів, 1926. № 3.

7.     Грималюк Р. Вітражі Петра Холодного. Дзвін. Львів. 1991. №11. С. 150-154.

8.     Грушевський М. Друга руська артистична вистава у Львові. Літературно-науковий вісник. Львів, 1900. Т. ХІІ, кн. Х. С. 50-54.

9.     Долгій І. Потреба різьбарсько-малярського товариства. Діло. 16(28).ІІІ.1898.

10. Драган М. Мистецька творчість П. Холодного (з нагоди посмертної виставки). Діло. Львів, 1931. 27-28 березня.

11. Жолтовський П. Художнє життя на Україні в ХVІ – ХІХ ст. Київ : Наук. думка, 1983. 180 с.

12. Купчинська Л. «Товариство для розвою руської штуки», перша українська мистецька організація на західноукраїнських землях. Дзвін (Львів). 2003. № 3(701). С. 128-132.

13. Нановський Я. Й. Корнило Миколайович Устинович. Київ, 1963.

14. Нановський Я. Юліан Панкевич. Київ, 1983.

15. На пошану Петрові Івановичу Холодному (1876-1930): Збірник матеріалів. І. Львів, 1996.

16. Овсійчук В. Українське малярство ХV – ХІХ століть. Проблеми кольору. Київ : БВ, 1996. 480 с.

17. Откович В. Народна течія в українському живопису XVII – XIХ століть. Київ : Наук. думка, 1990. 96 с.

18. Панькевич Ю. Основуймо товариство малярське! Діло (Львів). 1897. №123. С. 2-3.

19. Радомська В. Повернення Модеста Сосенка. Зерна: Літературно-мистецький альманах українців Європи. 1994. № 1. С. 33-37.

20. Свєнціцький І. XXV літ діяльності Національного музею. Двайцятьпять-ліття діяльності Національного музею. Львів, 1930. С.7.

21. Свєнціцький І. Модест Сосенко : каталог. Львів, 1920.

22. Свєнціцький І. Опис рукописів Народного Дому з колекції А.Петрушевича. Львів, 1906–1911. Ч. 1-3.

23. Свенцицкий И. Опись Музея Ставропигийского института во Львове. Львов, 1908.

24. Свєнціцький І. Про музеї і музейництво. Львів, 1920. С. 21.

25. Сидор О. Іларіон Свєнціцький і реставраційна справа в Національному музеї у Львові. Пам'ятки України. 1996. № 3-4. С. 106-109.

26. Скрипник Г. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток. Київ, 1989. С. 10-23.

27. Сосенко М. Прикраси рукописів Галицької України ХVІ – ХVІІ в. Ставропігійського музею. Львів, 1923.

28. Стус В. Українські мистці Парижа. 1900–1939. Київ : Родовід, 2010. 408 с. С. 35-36.

29. Ткаченко М. Теофіл Копистинський. Київ, 1972.

30. Труш І. Перша руська вистава штуки. Літературно-науковий вісник. 1898. Кн. ХІ. С. 151-153.

31. Фіголь М. Ярослав Васильович Пстрак. Київ, 1966.

32. Холодний П. Відповідь на запит. Двайцятьп'ятьліття Національного музею у Львові. Львів, 1930. С. 4.

33. о. Хомин П. Каплиця Духовної семінарії у Львові (З приводу випосаження її в іконостас та стінопись). Нива. 1929. № 7/8. С. 263-273; № 12. С. 459-465; 1930. № 1. С. 24-31.

34. Słownik artystów Polskich. Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk-Lodz, 1986. Тom IV.

Sokolowski M. Malarstwo Ruskie. Wystawa archeologiczna polsko-ruska. Lwów, 1885. S. 13-24.