Роль пісні в житті Еммануїла Миська: мереживо спогадів доньки

Випуск вісника: 
Сторінки: 
106-109
Анотація: 

Досліджено талант Еммануїла Миська у сфері музичного мистецтва. Розглянуто митця як шанувальника народної музичної творчості та неперевершеного виконавця народних пісень. Акцентовано увагу на музичних вподобаннях митця та вплив музичного мистецтва на творчість скульптора.

УДК: 
781:7.071.1
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Еммануїл Мисько: альбом / авт.-упоряд. В. П. Павлов. Київ : Мистецтво, 1978. 97 с., іл.
2. Еммануїл Мисько. Мої друзі: вист. творів: [каталог] / авт.-упоряд. О. Пеленська. Львів, 1989. 12 с. : іл.
3. Мисько-Пасічник Р. Рід Нижанківських. Український родовід: матеріали Третьої міжобласної генеалогічної конференції, 24-25 листопада 2001 р. / упоряд. А. О. Огорчак. Львів, 2003. С. 168-178. 
4. Мисько-Пасічник Р. Еммануїл Мисько. Митці Львівщини: Календар знаменних і пам’ятних дат на 2004 рік / ЛОУНБ ; Муз.-мемор. музей С. Крушельницької у Львові ; упоряд. : Н. Письменна, О. Галевич. Львів, 2004. С. 40-44.
5. Неповторний митець, світла особистість: Фрагменти спогадів близьких і друзів, колег і знайомих до 75-річчя від дня народження Еммануїла Миська. Дзвін. 2004. С. 164-171
6. Так жаль мені минулих днів. Пісні Лідії Королевич на тлі її літ: Есе, пісні, спогади / упоряд. Р. Мисько-Пасічник, літ. ред. А. Содомора. Львів, 2001. 56 с.
7. Яців Р. Скульптор Еммануїл Мисько. Світло долі: мистецтвознавче дослідження / вступ. слово А. Чебикіна. Київ : Криниця, 2009. 224 с. : іл.