Східна тематика в хореографічних виставах на сцені Київського академічного театру опери та балету імені Т. Шевченка (на прикладі балетмейстерських робіт П. Гусєва, А. Шекери, В. Яременка)

Випуск вісника: 
Сторінки: 
82-87
Анотація: 

Метою публікації стало вивчення східної тематики в українському балетному мистецтві другої половини ХХ – початку ХХІ ст., представленої на сцені Київського державного академічного театру опери та балету ім. Т. Шевченка. Методологія роботи включає використання наступних культурологічних методів дослідження: загальноісторичний, порівняльно-історичний, аналітичний, біографічний тощо. Наукова новизна публікації полягає в тому, що в ній вперше проаналізовано характер східних мотивів (музичний матеріал, літературні першоджерела, пластична «мова» тощо) у балетах – «Легенда про любов» А. Мелікова, «Сім красунь» К. Караєва та «Шехеразада» М. Римського-Корсакова – в постановці П. Гусєва, А. Шекери та В. Яременка. Висновки. Аналіз зазначених у науковій розвідці балетів довів, що кожен з них мав своєрідне стилістичне вирішення, притаманне постановчій манері їхніх авторів. Для П. Гусєва було характерним створення оригінальної хореографічної «мови», в якій поєднувалися колоритна східна пластика, акторська умовність, підкресленість поз і жестів, динаміка рухів. Роботу А. Шекери відрізняла цікава побудова розгорнутих масових сцен, експресивна танцювальна лексика, індивідуально підібрана під технічні можливості задія­них у спектаклі виконавців. Постановка В. Яременка привернула увагу кантиленною пластичною дією, виразними танцювальними характерами сценічних героїв, багатоплановими та яскравими масовими епізодами

УДК: 
792.82(477):7.04(1-11)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Белага Н. Восточные мотивы в русском искусстве. Встреча. 2012. 10 октября. URL : http://www.dubnapress.ru/music/3081-2012-10-04-07-34-53 (дата звернення: 21.01.2019).
2. Вишотравка Л. Творча діяльність Віктора Яременка у контексті розвитку українського балетного театру на рубежі ХХ – ХХІ століть. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 4. С. 131–135. 
3. Загайкевич М. Київські «Сім красунь». Радянська культура. 1964. 19 січня. С. 2. 
4. Коваленко Е. Анатолий Федорович Шекера – мастер балетного симфонизма и хореографической полифонии. Южно-российский музыкальный альманах. 2016. С. 37–42.
5. «Петрушка», «Жар-птица», «Шехеразада»: московские критики обсуждают новые спектакли. Балет. 1993. № 3. С. 12–15.
6. Полищук Т. «Горючий материал» Анатолия Шекеры. День. 2002. 17 мая. URL : https://day.kyiv.ua/ru/article/obshchestvo/goryuchiy-material-anatoliya-... (дата звернення: 21.01.2019).
7. Станішевський Ю. Балетний театр України: 225 років історії / НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Рильського, Академія мистецтв України, Державна академія керівних кадрів культури та мистецтв. Київ : Музична Україна, 2003. 440 с.
8. Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: Історія та сучасність. Київ : Музична Україна, 2002. 736 с.
9. Швачко Т. Симфонія танцю. Культура і життя. 1967. 26 березня. С. 4.