FotoVoice Project у контексті сучасних українських реалій: особливості артменеджменту та графічної концептуалізації

Випуск вісника: 
Сторінки: 
98-106
Анотація: 

Стаття присвячена феномену FotoVoice Project, який розглядається як актуальна, але мало досліджена в сучасному українському контексті соціально-мистецька ініціатива. Об’єктом наукового аналізу є сучасні засади експонування художніх творів, виконаних для привертання уваги суспільства до гострих соціальних проблем. Предметом дослідження є особливості артменеджменту фотовиставок соціальної проблематики та графічної концептуалізації представлених на них артефактів. Дослідження оперте на методологічні засади соціальної культурології, яка передбачає розглядання творів мистецтва як окремих зразків реалізації культурних форм. У статті використано матеріали фотовиставки «Сіра зона. Людина. Доля», покликаної привернути увагу до проблем і потреб людей, постраждалих від військового конфлікту на Сході України. Публікація є першою працею узагальненого характеру, в якій виявлено особливості практик реалізації  PhotoVoice Project у контексті сучасних українських реалій. Результати дослідження вказують на увиразнення тенденції до активізації співпраці фотохудожників і соціальних інституцій в рамках артменеджменту фотовиставок соціальної проблематики. Обґрунтовується необхідність концентрації дизайнера PhotoVoice Project на пошуку засобів художньої виразності, які найкраще зможуть донести глядачам приховані смисли фотографій. Окреслюється подальша перспектива розширення наукової бази досліджень феномену PhotoVoice Project за рахунок спеціалізованих праць, зорієнтованих на вивчення особливостей та типологізацію практик його реалізації. Мета статті – проаналізувати феномен PhotoVoice Project у контексті сучасних українських реалій, із зосередженням на особливостях артменеджменту фото-голосових проєктів як соціально-мистецької ініціативи та графічної концептуалізації світлин як структурних елементів фотоновели. Реалізація поставленої мети в нашій статті здійснюється через розгляд і аналітичний опис актуальних практик, зорієнтованих на розширення засобами мистецтва просторів громадянської діяльності в територіальних спільнотах, які переживають кризу змін унаслідок пролонґованого збройного конфлікту на Сході України. Наше дослідження оперте на методологічні засади соціальної культурології [10], яка передбачає розглядання артефактів як окремих випадків реалізації культурних форм, залежно від конкретних умов, місця і часу. У рамках публікації вперше розглянуто PhotoVoice Project як специфічну громадську міждисциплінарну (соціально-мистецьку) ініціативу, дія якої спрямована на актуалізацію проблем сучасного українського суспільства. Вважаємо, що з огляду на вагомість культурних процесів у соціальному житті українців, які в різні періоди історії й змушені відповідати на виклики інтеграції та конструювання своєї ідентичності, така праця є актуальною. Об’єктом наукового аналізу є сучасні засади експонування художніх творів, виконаних для привертання уваги суспільства до гострих соціальних проблем. Предметом дослідження є особливості артменеджменту фотовиставок соціальної проблематики та графічної концептуалізації представлених на них артефактів. У статті використано матеріали фото-голосового проєкту «Сіра зона. Людина. Доля», покликаного привернути увагу сучасного українського суспільства до феномену «сірої зони» на Сході України засобами мистецтва. Автори публікації виступили на цій виставці в ролі куратора (Оксана Іванкова-Стецюк) та дизайнера (Еліна Дацюк). Основні наукові результати та висновки нашого дослідження наводимо далі.

УДК: 
316.351 - 054.73:572.028] (477)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Котломанов А. Паблик-арт. Страницы истории. Торжество концептуализма. Биеннале. Конкурсы. Арт-проекты. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 15. Вып. 3. 2015. С. 5–19.

2. Kuratani, D.L. G., Lai, E. «TEAM Lab – Photovoice Literature Review». 2011. URL : https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.usc.edu/dist/0/198/files/2018/08/Photovoice-Literature-Review-FINAL-22ltfmn.pdf (дата звернення: 06. 05.2020)

3. Carlson, E. D., Engebretson, J., Chamberlain R. M. Photovoice as a Social Process of Critical Consciousness. Qualitative Health Research. Vol. 16. No. 6.  Sage Publications. URL : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.850.5304&rep=re... (дата звернення: 19.11.2019).

4. Wang, C. C., Burris M. А. PhotoVoice: Concept, Methodology, and Use for Participatory Need Assestment. Health Education & Behavior. 1997. Vol.2 4 (3); 369-38 / (June 1997). URL : https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1595065 (дата звернення: 19.11.2019).

5. Wang, C. C. Photovoice: A Participatory Action Research Strategy Applied to Women’s Health. Journal of Women’s Health. 1999. Vol. 8. Number 2. Copyright 2008)1393e1405. University of Alberta, School of Public Health University of Michigan, Edmonton, Alberta, Canada. URL : https://bestler.public.iastate.edu/arts_based_articles/1999_Liebert_Phot... (дата звернення: 19.11.2019).

6. Walton, G., Schleien, S. J., Brake, L.R. Photovoice: A Collaborative Methodology Giving Voice to Underserved Populations Seeking Community Inclusion. Therapeutic Recreation Journal. 2012. Vol. XLVI. No. 3. Pp. 168–178.

7. Скокова Л.Г. Культурні практики в сучасному суспільстві: теоретичні підходи та емпіричні виміри. Київ : Інститут соціології НАН України, 2018. 334 с.

8. Aulinger, B. Social History of Art. URL : https://www.oxfordartonline.com/groveart/view/10.1093/gao/9781884446054.001.0001/oao-9781884446054-e-7000079457 (дата звернення: 06. 05.2020)

9. Zuev, D. Visual sociology. URL: http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/VisualSociology.pdf (дата звернення: 06. 05.2020)

10. Ерасов Б. С. Социальная культурология: учебник для студ. высших учебных заведений. Москва : Аспект Пресс, 2000. 591 с.

11. Кольбер Ф., Натель Ж., Білодо С., Річ Дж. Д. Маркетинг у сфері культури й мистецтва. Пер. з англ. С. Яринича. Львів: Кальварія, 2004. 240 с.

12. Шарков Ф. И. Выставочный коммуникационный менеджмент (управление выставочными коммуникациями). Москва : Изд-во «Альфа-Пресс», 2006. 256 с.

13. Шульга Р. Можливості реалізації смислового послання телепродукту. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 3. 2012. С. 77–98.

14. Солкін Д. Життя в «сірій зоні»: на Донбасі сотні людей виживають без магазинів, води і в зруйнованих будинках. Сьогодні. 2017. URL : https://www.segodnya.ua/ua/regions/donetsk/zhizn-v-seroy-zone-na-donbasse-sotni-lyudey-vyzhivayut-bez-magazinov-vody-i-v-razbityh-domah-1032765.html (дата звернення: 19.11.2019)

15. Пазовский А. М. Фотоновелла: жанр фотодокументалистики или неустоявшаяся форма креативного самовыражения автора? Вопросы журналистики. № 1. 2017. С. 89–102.

16. Козирєва Т. Життя в постійній тривозі. У Львові представили фотовиставку «Сіра зона. Людина. Доля». День. 2018. URL : https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/zhyttya-v-postiyniy-tryvozi (дата звернення: 06.05.2020)

17. Черкашина А. Фотовиставка «Сіра зона. Людина. Доля» кличе почути голос тих, хто в потребі. Вісті Луг. 2018. URL : http://vistilug.com.ua/news/3926-fotovistavka-sira-zona-lyudina-dolya-kl... (дата звернення: 19.11.2019)

18. Бориснев С. В. Социология коммуникаций: учеб. пособие для вузов. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 270 с.

19. Сіра зона. Людина. Доля. Фотовиставка. Каталог. Львів : Видавництво ТзОВ «Колір ПРО», 2018. 30 с.

20. Костенко Н. Легітимація культурних ідентичностей. Соціокультурні ідентичності та практики / під. ред. А. Ручки. Київ : Інститут соціології НАН України, 2002. 315 с.