Тема Лабіринту у творчості Василя Курилика: спроба інтерпретації та тлумачення

Випуск вісника: 
Сторінки: 
57-63
Анотація: 

Метою роботи є проаналізувати поняття лабіринту у творчості Василя Курилика, шляхом інтерпретації та тлумачення з’ясувати семантично-філософське навантаження у визначених творах: «Перед-Лабіринт» / «Pre-maze» (1953), «Лабіринт» / «The maze» (1953), «Вихід з Лабіринту» / «Out of the Maze» (1971) і «Лабіринт» / «The Maze» (1972). Для вирішення поставлених завдань використано загальнонаукові й міждисциплінарні методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення та компаративний метод. Наукова новизна одержаних результатів полягає у мистецтвознавчому аналізі семантичної та художньо-стилістичної концепції лабіринту у творчості В. Курилика як одної з фундаментальних тем, через яку він порушував наболілу проблему «авторської самотності» та особистісної ідентичності.

Канадсько-український художник Василь Курилик (1927–1977) у своїй малярській творчості порушував низку соціально-психологічних тем, однією з яких була тема особистості у суспільстві. Розв’язуючи проблему особистості, він звернувся до концептуальної форми вираження конотації лабіринту, до якої зверталися сотні мистців у різні епохи, різними способами та методами.

Василь Курилик завжди цікавився проблемою автентичності особистості, зокрема, етнічної автентичності, намагаючись знайти власний зміст і усвідомити себе у світі. Він завжди почував себе вихідцем з ілюзорно-механічного сконструйованого світу буденних речей, який за своїми лаштунками був порожній. Мистець прагнув зрозуміти себе, свою унікальність у світі буття, намагаючись усвідомити своє місце і покликання. Саме слово «лабіринт» пов’язане з назвою подвійної сокири «лабриса». Власне, за зразком лабриса будував свої лабіринти на полотні В. Курилик, для якого «Лабіринт» ‒ це шлях пошуку себе. Це система координат без визначених точок, сітка, заповнена спорадичними сюжетами суцільних трагізмів і переживань. Лабіринт – це закуйовджений клубок подій із загубленим вектором входу і виходу.

УДК: 
75.71:161.2
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Гидденс Э. Устроение общества: очерк по теории структурации / пер з англ. Москва : Академический проект, 2003. 528 с.
 2. Митрович К. Автентичність ― ідеал нашої доби. Сучасність. № 2. 1961. С. 3–7.
 3. Goddard P. Unravelling Kurelek’s enigma; Doc sheds a little light on famous painting. The Toronto Star (Toronto, Ontario). 2012. Nov 9. P. E6.
 4. Guly Ch. Wife of the late William Kurelek recalls his simplicity. Ukrainian Weekly. 1987. № 8. Feb 22. P. 9, 13.  
 5. Harris J. The maze. Arch Gen Psychiatry. 2004. № 61. October. P. 973.
 6. Howard R. Psychiatry in pictures. William Kurelek (1927–1977), The Nightmare (detail), graphite on paper. The British journal of psychiatry : the journal of mental science. 2004. №184. P. A2.
 7. Jungels G. Suicide: the ultimate rejection, the Maze. Art therapy studies. 1984. October. P. 148–150.
 8. Kear A. William Kurelek Life and Work. URL : https://www.aci-iac.ca/art-books/ william-kurelek/biography (дата звернення: 20.08.2020)
 9. Morley P. Kurelek: a biography. Toronto : Macmillan of Canada, 1986. 338 p.
 10.  Morley P. William Kurelek: The man and the Myth. Canadian Ethnic Studies. 1984. Jan 1, № 16. P. 27–34. 
 11.  Morris K. What’s in a brain? Art with the brain in mind. The lancet. 1 June, 2002. URL : //www.thelancet.com (дата звернення: 23.08.2020)
 12.  Murphy G. Mad art, bad art, sad art? The lancet. 7 February, 1998. Pg. 455. URL : //www.thelancet.com (дата звернення: 20.08.2020)
 13.  Somers K. It’s art, for God’s sake! The women’s post. 2005. November. P. 19.
 14.  Someone with me. The Autobiography of William Kurelek. Cornell University, 1973. 523 p.