Культурно-мистецькі діалоги у Галичині в першій третині ХХ ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
34-39
Анотація: 

Подано огляд культурно-мистецьких процесів у Галичині першої третини ХХ ст., перелік подій, мистецьких об’єднань та найвизначніших постатей. Проаналізовано взаємовплив польського та українських мистецьких середовищ із врахуванням освітніх процесів. Відзначено взаємозв’язок індивідуальних мистецьких практик та культурно-мистецьких угрупувань на формування мистецького середовища Галичини означеного часового періоду. Основну увагу приділено формуванню мистецького середовища Галичини у першій третині ХХ ст., чинникам, які вплинули на цей процес. Встановлено, що активні соціально-культурні, політичні, мистецькі процеси вплинули на розвиток культурно-мистецького життя Галичини першої третини ХХ ст., розширили можливості для розвитку творчих особистостей. У 1920-х рр. культурно-мистецьке життя Львова набуває ще більшої динаміки, тут з’являються найрізноманітніші європейські напрями у мистецтві, відкриваючи нові імена світу мистецтва. У травні 1920 р. відкрито виставку формістів, у якій взяли участь молоді львівські художники, серед яких Станіслав Матусяк, Людвіг Лілле, Софія Вожімер. У жовтні 1921 р. у Львові відкрито виставку формістів за участю поляків і українців, про що інформував на своїх сторінках «Львівський Кур’єр». Можливість створювати мистецькі об’єднання та обмінюватися здобутками вплинула і на розвиток фахових інституцій, і на географію проведених галичанами мистецьких заходів. Завдяки численним ініціативам розвивалося культурно-мистецьке життя Галичини та встановилися чіткі мистецькі контакти по лініях Краків-Львів, Львів-Лодзь, Львів-Варшава. Важливу роль, зокрема, у такому процесі, відіграла діяльність «Краківської групи», яка у жовтні 1933 р. організувала першу офіційну мистецьку виставку у Львівському товаристві приятелів красних мистецтв. Осмислення поглядів та значення творчості митців та мистецьких угрупувань у культурно-мистецькому та суспільно-політичному житті Галичини першої третини ХХ ст. відкривають нові погляди на мистецьке середовище Галичини та дають можливість визначити їх місце та закономірність впливів на формування українського образотворчого мистецтва ХХ – ХХІ ст.

УДК: 
7.071.1(437.4)
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 
 1. Антонич Б. Національне мистецтво: Спроба ідеалістичної системи мистецтва. Образотворче мистецтво. 1993. № 3–4. С. 51–54.
 2. Асєєва Н. Світові художні напрямки і українське мистецтво 1920–1930 рр.: трансформація орієнтирів. Соціалістичний реалізм і українська культура : матеріали наук. конф., (Київ, 8-9 жовтня 1999 р.) Київ : Національний художній музей України, 1999. С. 9–11.
 3. Бірюльов Ю. Метафора, барва, звук : культура авангарду. Львівщина : історико-культурні та краєзнавчі нариси. Львів : Центр Європи, 1998. С. 267–288.
 4. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття. Львів : Академічний експрес, 2001. 175 с.
 5. Горбачов Д. На карті українського авангарду. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст. Київ : Наукова думка, 2000. С. 93–105.
 6.  Горбачов Д. Український авангард 1910–1930. Київ, 1996. 150 с.
 7. Лісна І. Становлення державності в Галичині (1918–1923 рр.). Тернопіль, 2001. 92 с.
 8. Маркин Ю. Искусство тоталитарных режимов в Европе 1930-х годов. Истоки, стиль, практика художественного синтеза : у 2 кн. Кн. 2. ХХ век. Художественные модели мироздания. Москва : Наука, 1999. С. 121–137.
 9. Стеблій Ф. Духовний П’ємонт українців. Львівщина: історико-культурні та краєзнавчі нариси. Львів, 1998. 221с.
 10.  Яців Р. Мистецький Львів до і після 1956 року: імунітет contra канон. Народознавчі зошити. 1998. № 4. С. 434–445.
 11.  Baranowizc Z. Polska awangarda artystyczna 1918–1939. Warszawa, 1975. 65 р.
 12. Devies N. Boze igrzysko. Kraków : Znak, 1991. T. II. 905 р.
 13. Dziamski G. Incredulity Towards Metanarratives and the Discourse on Art in Central Europe. Bulletin de la societe des sciences et des lettres de Łódź. 1998. Vol. XLVIII. S. 81–91.
 14. Jaworski S.Awangarda. Warszawa,1992. 126 р.
 15. Jakimowicz I. Stanislaw Osostowizc. Listy. Kraków, 1978. 56 р.
 16. Horodynski S. Zrzeszenie niezałeżnych ukraińskich plastyków (A.N.U.M.) Glos Plastyka. Kraków, 1934. № 7–8. S. 4.
 17.  Hollender T. Artystyczny Lwów przez okulary pogodnego filozofa. Awangarda. 1933. № 4. S. 2.