Традиційний напрям у художньому металі Львова кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
74-80
Анотація: 

Стаття присвячена традиційним напрямкам розвитку художнього металу Львова кінця ХХ –початку ХХІ ст., зокрема, художнього ковальства. Розглядається творчість художників, які працюють у царині художнього металу і репрезентують сучасний стан цього виду мистецтва. Особливу увагу приділено творчій біографії Олега Боньковського, який є одним ініціаторів відродження художнього металу у сфері професійної вищої мистецької освіти. Також розглянуто формування мистецьких шкіл і осередків, діяльність професійних об’єднань. Різнопланові форми демонстрування сучасної та історичної ковальської майстерності в системі періодичних практикумів, пленерів, майстер-класів, симпозіумів, фестивалів, конкурсів визначили принципово новий етап розвитку художнього металу, яке від 1990-х років переживає період значного піднесення та відродження.

Особливе значення має виявлення локальних особливостей, зв'язків із традиціями минулого і створення на їх основі нових естетичних норм у художнього металі Львова кінця ХХ ст. – поч. ХХІ ст. У першу чергу потрібно наголосити на важливій складовій професійної освіти, формування мистецьких шкіл і осередків, діяльність професійних об’єднань, конференцій, фестивалів, симпозіумів художнього металу, завдяки чому сьогодні збереглись традиційні техніки обробки художнього металу і впроваджуються нові технологічні, дизайнерські, естетичні риси у цій царині.

Сучасний художній метал розвивається у загальному руслі образотворчого, декоративного мистецтва та дизайну. В останні десятиліття простежується тенденція до концептуалізму. Дедалі частіше художники, які працюють з художнім металом звертаються до перформативних практик, інсталяції та ін.

Мета статті – виявити основні чинники розвитку традиційного напряму в художньому металі кінця ХХ – початку ХХІ ст. Методологічною основою дослідження є комплексний підхід до аналізу сучасного художнього металу Львова у хронологічному й теоретичному аспектах.

Мова публікації: 
Українська