Ікони Новиці: іконописні пленери 2009–2015 років крізь призму сучасних тенденцій розвитку сакрального мистецтва

Випуск вісника: 
Сторінки: 
30-39
Анотація: 

Розглянуто ікони, виконані учасниками семи іконописних пленерів, які проводилися щорічно впродовж 2009–2015 рр. у лемківському селі Новиця (тепер Горлицький повіт, Малопольське воєводство, Польща). Увагу звернуто на історію с. Новиця, давні ікони новицьких церков, більшість яких були створені майстрами, які працювали наприкінці XVI–XVII ст. у близьких до Новиці містечках Поворознику та Мушині, що є передумовою до відродження мистецтва іконопису у цьому регіоні. Виділено організаторів та кураторів пленерів. На прикладі творів новицьких пленерів 2009–2015 рр. привернуто увагу до тенденцій розвитку сучасної ікони, яка не обмежена рамками інтер’єру конкретного храму. За результатами вивчення цих творів, можна констатувати, що навіть упродовж короткого відтинку часу семи років виразно простежується еволюція у стилістистиці ікон: від ремінісценсій давніх творів, переважно українських, російських чи візантійських, до нової ікони, у якій творчо поєднано здобутки іконопису з тенденціями розвитку сучасного мистецтва загалом. Вивчаючи роботи учасників пленерів, також постає питання: коли ікона перестає бути іконою у класичному розумінні цього слова? Провідну роль у творенні «нової» ікони займають українські митці, які мають ґрунтовну базу традицій місцевого іконопису, яку активно розвивають на кафедрі сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Більшість українських учасників пленерів пов’язані з Академією, оскільки є її викладачами, випускниками чи студентами. Фактично львівське середовище стало каталізатором розвитку стилістики ікони на новицьких пленерах. Львівські іконописці презентують різні напрямки розвитку стилістики та іконографії, можна сказати «диктують моду», яка впливає й на творчість інших учасників пленерів. Цікаві авторські вирішення ікон, що спираються на місцеву традицію, вирізняють також білоруських та грузинських пленеристів.

УДК: 
7. 046; 7.041.6
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Антонич Б.-І. Повне зібрання творів / Передмова Миколи Ільницького; Упорядкування і коментарі Данила Ільницького. Львів: Літопис, 2008. 968 с.

2. Українське народне малярство ХІІІ–ХХ століть. Світ очима народних майстрів : альбом / Авт.-упоряд.: В. Свєнціцька, В. Откович. Київ : Мистецтво, 1991. 304 с.

3. Українське сакральне малярство з колекції «Студіон» / Авт.-упоряд. о. д-р С. Дмитрух. Ч ІІ. У збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Львів : Срібне слово, 2008. 159 с.

4. Apostołowie. IV Międzynarodowe warsztaty ikonopisόw, Nowica 2012. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2012. 62 s.

5. Bogurodzica. II Międzynarodowe warsztaty ikonopisόw, Nowica 2010. [б. в.]. 40 s.

6. Boży Posłańcy Starego Przymierza. III Międzynarodowe warsztaty ikonopisόw, Nowica 2011. Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2011. 52 s.

7. Іkony / Іконы. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2011. 48 s.

8. Ikony Świąteczne. VI Międzynarodowe warsztaty ikonopisόw, Nowica 2014. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2014. 80 s.

9. Nowa ikona. Nowica 2009–2017. Międzynarodowe warsztaty ikonopisόw w Nowicy. [б. м]: Stowarzyszenie Przyjacόł Nowicy, 2018. 151 s.

10. Przypowieści, VII Międzynarodowe warsztaty ikonopisόw, Nowica 2015. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2015. 79 s.

11. Święci Pańscy – Męczynnicy i Wyznawcy. V Międzynarodowe warsztaty ikonopisόw, Nowica 2013. Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2013. 88 s.

12. Warsztaty ikonopisόw, Nowica 2009. [б. в.]. 36 s