Типологія образів і богословський аспект релігійного мистецтва Василя Курилика

Випуск вісника: 
Сторінки: 
116-123
Анотація: 

Предмет дослідження – богословський аспект релігійного мистецтва канадсько-українського художника Василя Курилика. Мета дослідження – на основі мистецтвознавчого аналізу провести типологію релігійних образів художника, а також в контексті дослідження вивчити богословський аспект його «сакральних» творів. Методологія. Для реконструкції естетичних, філософських і теологічних поглядів В. Курилика, розкриття його взаємозв’язку із суспільними подіями та духовно-мистецьким покликанням ефективним став комплексний підхід, який дав можливість охопити весь спектр фактів, подій, обставин, що вплинули на формування творчої особистості мистця. При аналізі релігійних творів В. Курилика використано семіотичний метод, завдяки якому проводимо типологію знаків і символів: хрест, терновий вінок, мотив риби, які художник буквально «ховав» у сюжеті картини. Завдяки іконографічному методу ідентифіковано, класифіковано та угруповано релігійні сюжети, наприклад, сцени «чуда», «з’явлення», «зцілення» з різних чудотворних місць Європи та Північної Америки, де художник особисто перебував та ілюстрував їх у своїх творах. Цей метод також допоміг у достовірному аналізі сакральних творів художника, зокрема його серії «Страсті Христові» (1960-1963) та «Спокуси Христа в пустелі» (1977). Наукова новизна. У статті вперше проведено типологію (за сюжетами) релігійних творів канадсько-українського художника згідно авторського розуміння «реконструкції» релігійних понять, подій та образів.

Результати. У мистецтвознавчому дослідженні творчості В. Курилика проведено комплексне вивчення його релігійного малярства, оскільки воно становить левову частку його спадщини за кількістю і провідне значення за ідейним спрямуванням. Висновки. Аналізуючи філософсько-теологічні та соціально-психологічні засади творів В. Курилика, ми показали постійність релігійних змістів і «символічних богословських натяків», до яких звертався художник і в атеїстичний, і в християнський періоди свого життя.

УДК: 
75.71:161.2
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Англомовні журнали про В. Курилика. Ми і світ. 1985. Ч. 245. С. 61–63.

2. Виставка Курилика в Онтарійській Галереї. Ми і світ. 1984. Ч. 242. С. 62–63.

3. Колянківський М. Феномен Василя Курилика. Сучасність. 1986. Ч. 6. С. 32–46.

4. МК. Василю Курилику, молися за нас! Ми і світ. 1977. Ч. 200. С. 10–13.

5. Райс Е. Проблема особи в творчості. Сучасність. 1966. Ч. 4. С. 37–58.

6. Хроніка. Мистецтво. Ми і світ. 1979. Ч. 209. С. 59–62.

7. Berenyi M. William Kurelek: Canadian Documentarian and Christian Missionary. July 29, 2010. URL: http://monikaberenyi.com/?cat=8 (дата звернення: 13.08.2019).

8. Bohuslawsky M. Kurelek’s Passion: A onumental religious epic disintegrates as a legal battle rages over a will. The Citizen’s weekly. Sep 19, 1999. P. 9–11.

9. Callaghan B. Remembering the artist: Black tulips in the Wind. The apocalyptic Vision of William Kurelek. Toronto: Еxcelsior Publishing Inc. P. 61–64.

10. Grainger B. The Pragmatic Prophet. A new retrospective mines the sweet sadness and apocalyptic visions of William Kurelek. Visual art. June 2012. URL: https://thewalrus.ca/the-pragmatic-prophet/ (дата звернення: 13.08.2019).

11. Julian G. The world of religion. Toronto Daily Star. 11.11.1961. P. 57.

12. Koch G. Imperilied Passion: A Gallery of Kureleks is Threatened. Alberta Report. 1987. Jan 26.

13. Morley P. Kurelek: a biography. Toronto: Macmillan of Canada, 1986. 338 p.

14. The Kurelek Mural. St. Tomas More college, 1976. Розгортка.

15. Tutecky H. Biographical Sketch ― William Kurelek. Review. 1983. May. P. 26.

16. O’Brien M. William Kurelek: Painter and Prophet. Ottawa: Justin, 2013. URL: https://www.catholiceducation.org/en/culture/art/williamkurelek-painter-.... html (дата звернення: 14.08.2019).

17. Porter A. Keeping Canadian culture alive. Canadian bissness review. 19.2 1992. P. 43-45.