Особливості пошуку нових форм і засобів вираження в українському мистецтві першої половини ХХ ст.

Випуск вісника: 
Сторінки: 
26-32
Анотація: 

Проаналізовано особливості розвитку українського мистецтва початку ХХ століття, зокрема процес пошуку нових зображальних форм та актуальних засобів художнього вираження. Показано, що становлення нової естетики аванґарду відбувалося паралельно з формуванням художніх напрямів експресіонізму, абстракціонізму, конструктивізму тощо. Митці заперечували актуальність класичних канонів краси та у свій спосіб шукали нові засоби, що відповідали б суспільним і культурним змінам

часу. Художники-аванґардисти шукають нові форми та засоби їх організації, актуалізуючи категорії композиції, підвищують статус локальних барв і користуються новими формотворчими прийомами. Роль митця в контексті культурної революції зростає, його покликано винаходити нову образотворчу лексику.

У контексті пошуку нових форм і засобів вираження розглянуто окремі напрями аванґарду (абстракціонізм, сюрреалізм, експресіонізм, футуризм) та особливості їх художньої образності. Спостерігається руйнування традиційних мистецьких форм і синтез мистецтв, що найактивніше проявився в театрі.

Зосереджено увагу на колажі як новому формотворчому прийомі, яким активно користувалися у сценографії (О. Екстер, В. Єрмилов), живописі та скульптурі

(В. Татлін, О. Архипенко). Творчість українських митців не лише розвивалася в контексті європейського мистецтва того часу, а й подекуди випереджувала програмні для аванґарду ідеї.

Бунтарство та епатажність були програмними для аванґарду. Митці прагнули активно впливати на маси, шокувати та змушувати відмовлятися від звичного та застарілого. Візуальний та формальний аналіз творів початку ХХ ст. показує своєрідний «діалог» між культурними парадигмами аванґарду та постмодерну. Показано, що зміни засобів організації форм і загалом художньої образності мистецтва цього періоду заклали шлях до розвитку сучасного мистецтва та загалом змінили роль митця в контексті всього мистецького процесу ХХ ст.

УДК: 
7.038 (477) «19»
Мова публікації: 
Українська
Список літератури: 

1. Голубець О. М. Мистецтво ХХ ст.: український шлях. Львів : Колір ПРО, 2012. 200 с.

2. Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кёльне. Тексты, иллюстрации, документы / Отв. редактор Клаус Шуман. Переводчик Сергей Дмитриев. — Москва : Республика, 2002. 560 с.

3. Кандинский В. О духовном в искусстве. Москва: Архимед, 1992. 107 с.

4. Лагутенко О. Василий Ермилов и «малые голландцы». Русский авангард 1910–1930-х годов. Проблема коллажа. Москва : Наука, 2005. С. 128–141.

5. Липа К. Простір навиворіт URL: https://tyzhden.ua/Publication/3660. (дата звернення 24.11.2020).

6. Майнгардт Й. Хистка абстракція. На межі : Абстрактне versus реальне. Альманах. Випуск 3. ТАМ, Львів, 2010. С. 34–43.

7. Морган Д. Ідея абстракції у німецьких теоріях орнаменту від Канта до Кандінського ; [пер. з англ. Н. Янішевської] Мистецтвознавство. Львів, 2010. С. 245–262.

8. Ременяка О. Об’єкт у просторі мистецтва. Сучасне мистецтво. 2010. Вип. 7. С. 197–208.

9. Фомин Д. Курт Швиттерс о коллаже, беспредметном искусстве и русском авангарде. Русский авангард 1910-1920-х годов: проблема коллажа / Рос. акад. наук, Науч. совет "Ист.-теорет. проблемы искусствознания", Комис. по изучению искусства авангарда 1910–1920-х годов, Гос. ин-т искусствознания ; [редкол.: Г. Ф. Коваленко (отв. ред.) и др.]. Москва : Наука, 2005. С.182–215.

10. Шумська Я. І. Інсталяція та перформанс у мистецтві кінця ХХ — початку ХХІ століття: українсько-польська співпраця, творчі експерименти та взаємовпливи: дис. канд. мист. 17.00.05. Львів, 2017. 384 с.

11. Янішевська Н. С. Геометричний орнамент в образно-пластичній мові українського мистецтва 1910–1930 рр. Культурологічний аспект: дис. канд. мист. 26.00.01. Київ, 2017. 261 с.

12. Яців Р. Архипенко і ХХІ століття URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/arhypenko-i-hhi-stolittya (дата звернення 12.10.2020).

13. Murawski M. Spotlight Essay: Josef Albers URL: https://www.kemperartmuseum.wustl.edu/node/11221 (дата звернення 12.10.2020).